Tra­di­ti­o­neel ge­zag in­for­meert ge­meen­schap Apoe­ra over grond­aan­vra­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SIPALIWINI - Het tra­di­ti­o­ne­le ge­zag van het Be­stuurs­res­sort Ka­balebo heeft woens­dag­avond de bur­gers van de dor­pen ge­ïn­for­meerd over de grond­aan­vra­gen en het uit­gif­te­be­leid. Ka­pi­tein Car­lo Le­wis van Apoe­ra geeft aan dat er heel wat on­dui­de­lijk­he­den wa­ren op het ge­bied van grond­aan­vra­gen en -uit­gif­te.

Het tra­di­ti­o­ne­le ge­zag is vaak niet op de hoog­te, ter­wijl dit wel bij uit­gif­te het ge­val zou moe­ten zijn. Het had mi­nis­ter Ste­ven Re­ly­veld van Ruim­te­lij­ke or­de­ning Grond en Bos­be­heer uit­ge­no­digd om meer dui­de­lijk­heid hier­over te ver­schaf­fen. De be­winds­man is vo­ri­ge week naar Apoe­ra ge­weest om zo­als af­ge­spro­ken meer dui­de­lijk­heid te ver­schaf­fen aan het tra­di­ti­o­ne­le ge­zag. Er zijn za­ken voor­ge­legd aan de be­winds­man en le­den van het tra­di­ti­o­ne­le ge­zag heb­ben ook hun mis­noe­gen ge­uit. De be­winds­man heeft hun meer dui­de­lijk­heid ver­schaft waar za­ken niet dui­de­lijk wa­ren. Er zijn goe­de af­spra­ken ge­maakt met het tra­di­ti­o­ne­le ge­zag van het Be­stuurs­res­sort Ka­balebo en de mi­nis­ter. De­ze zijn woens­dag voor­ge­legd aan de ge­meen­schap van het Be­stuurs­res­sort. Ge­hoopt wordt dat de plooi­en zijn glad­ge­stre­ken.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.