Schorpioen 24 ok­to­ber - 22 no­vem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Plich­ten met be­trek­king tot jouw car­ri­è­re of werk kun­nen veel van jouw tijd op­snoe­pen, maar ook ver­plich­tin­gen bui­tens­huis kun­nen zwaar­der we­gen dan an­ders. Mis­schien moet je, je pri­o­ri­tei­ten her­zien als je jouw fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie over­ziet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.