Uni­cum voor Re­al en Zi­da­ne in spook­wed­strijd

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Re­al Ma­drid kreeg woens­dag­avond voor het eerst on­der Zi­né­di­ne Zi­da­ne drie doel­pun­ten om de oren in een of­fi­ci­ë­le wed­strijd, want het Cham­pi­ons League-uit­du­el met Le­gia War­schau ein­dig­de in 3-3. De trai­ner stak na af­loop de hand in ei­gen boe­zem.

“Ik ben niet ver­baasd over hoe de wed­strijd is ver­lo­pen”, zei de oud-mid­den­vel­der te­gen de Spaan­se te­le­vi­sie. “Het was een vreem­de wed­strijd waar­in we ei­gen­lijk van al­les wat mis­ten. Als je twee keer scoort, dan kun je niet je voet van het gas­pe­daal ha­len. Maar dat de­den we wel en daar­door kon­den zij sco­ren. Het was een moei­lij­ke wed­strijd. Dit is mijn fout, maar ge­luk­kig ver­lo­ren we niet en dat is goed.” Zi­da­ne voeg­de er­aan toe dat hij veel moet ‘ana­ly­se­ren’ om te kij­ken waar het pre­cies mis­ging met Re­al: “Als je op 0-2 komt, moet je ge­slo­ten gaan spe­len, maar dat de­den we niet en daar­door kon de te­gen­stan­der coun­te­ren. Zij scoor­den en maak­ten het ons erg las­tig.” Ga­reth Ba­le sloot zich bij de woor­den van de Frans­man aan: “Het was een vreem­de wed­strijd, ze­ker door­dat er geen fans in het sta­di­on wa­ren. Maar dat is geen ex­cuus. We moe­ten hier­van le­ren en weer door­gaan.” (VZ)

Re­al Ma­drid kreeg voor het eerst on­der lei­ding van trai­ner Zi­né­di­ne Zi­da­ne drie te­gen doel­pun­ten in een du­el. Het Cham­pi­ons League-uit­du­el met Le­gia War­schau ein­dig­de in 3-3. De trai­ner stak na af­loop de hand in ei­gen boe­zem. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.