Chad­li geeft Wilmots trap na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Na­cer Chad­li was de af­ge­lo­pen ja­ren een vas­te waar­de in de Bel­gi­sche na­ti­o­na­le ploeg. Maar na een te­gen­val­lend sei­zoen bij Tot­ten­ham Hot­spur, nam keu­ze­heer Marc Wilmots hem niet mee naar het EK in Fran­kijk. Chad­li voelt zich op een ‘res­pect­lo­ze’ ma­nier be­han­deld door de in­mid­dels ex-bonds­coach.

De 27-ja­ri­ge Chad­li kwam vo­rig sei­zoen slechts tot tien ba­sis­plaat­sen in de Pre­mier League bij Tot­ten­ham Hot­spur. Hij maak­te niet vol­doen­de in­druk op Wilmots voor een plek in de 23-kop­pi­ge EK-se­lec­tie van de Ro­de Dui­vels. “Als je me vier jaar lang ge­bruikt en me dan niet belt om het nieuws te ver­tel­len, dan is dat res­pect­loos”, zegt Chad­li te­gen­over Sport/ Foot Ma­ga­zi­ne. “Ik heb geen te­le­foon­tje ge­kre­gen, laat staan een be­richt­je.”

Chad­li, in­mid­dels spe­ler van West Brom­wich Al­bi­on, is van me­ning dat Wilmots zich liet be­ïn­vloe­den door de me­dia. “Ze­ker we­ten”, stelt de bui­ten­spe­ler. “We zijn al­le­maal men­sen. Zelfs wan­neer je denkt dat je zelf een be­slis­sing neemt, word je be­ïn­vloed door wat ge­zegd wordt op te­le­vi­sie of ge­schre­ven in de me­dia. Ik ver­dien­de het mis­schien ook niet voor hon­derd pro­cent om bij de se­lec­tie te zit­ten om­dat ik niet veel speel­de bij Tot­ten­ham. Daar ben ik niet boos over”, al­dus Chad­li. Wilmots werd na het EK ont­sla­gen en ver­van­gen door Ro­ber­to Mar­ti­nez.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.