RB Leip­zig ge­duch­te con­cur­rent voor Bay­ern

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ra­senBall Leip­zig heeft dit sei­zoen al veel in­druk we­ten te ma­ken in de Bun­de­s­li­ga. De ploeg uit Oost-Duits­land is nog on­ge­sla­gen in het hui­di­ge sei­zoen en heeft slechts twee pun­ten min­der dan kop­lo­per Bay­ern Mün­chen. Uli Hoe­ness, die zich kan­di­daat heeft ge­steld voor het voor­zit­ter­schap van Bay­ern, denkt dan ook het een span­nen­de strijd gaat wor­den. “Ik moet eer­lijk toe­ge­ven, RB Leip­zig is een erg ster­ke ploeg”, ver­telt Hoe­ness te­gen Sky. Vol­gens de oud-voor­zit­ter van Der Re­kord­meis­ter heeft de ploeg ook een an­der voor­deel. “Bay­ern heeft een vol pro­gram­ma met de Cham­pi­ons League en de an­de­re wed­strij­den. Voor Leip­zig geldt dat niet. Zij kun­nen al­les rus­tig van­af de bank aan­schou­wen.” Die Ro­ten Bul­len wil­len de twee­de plaats graag vast­hou­den en zou­den daar­om op zoek zijn naar nieu­we spe­lers. “Als ik het goed be­gre­pen heb van de voor­zit­ter van RB Leip­zig wil hij in de win­ter­pe­ri­o­de met mil­joe­nen gaan smij­ten. Wan­neer zij dat gaan doen, denk ik echt dat zij een ge­duch­te con­cur­rent gaan wor­den in de strijd om de lands­ti­tel.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.