Koe­man wordt ge­pre­zen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ash­ley Wil­li­ams prijst zich ge­luk­kig dat hij bij Ever­ton werkt on­der Ro­nald Koe­man. De 32-ja­ri­ge cen­tra­le ver­de­di­ger uit Wa­les loopt al wat jaar­tjes mee in de voet­bal­le­rij, maar zegt nog al­tijd veel van de Ne­der­land­se ma­na­ger te kun­nen le­ren. Wil­li­ams ver­telt aan Ever­ton TV dat Koe­man zich met het ge­ven van tips niet en­kel richt op de laat­ste li­nie, maar dat hij wel veel heeft aan de ad­vie­zen van de voor­ma­li­ge Oran­je-in­ter­na­ti­o­nal. “Aan­ge­zien ik op de­zelf­de po­si­tie speel, kan ik met al mijn vra­gen bij hem te­recht. Hij weet het ant­woord al­tijd wel en het is voor een spe­ler fijn dat je dat ze­ker weet.” “Als je zo een trai­ner hebt, met zo­veel er­va­ring, dan voel je je erg ze­ker in het veld. Je voelt je pret­tig bij de ken­nis die Koe­man heeft en dan luis­ter je erg graag naar een trai­ner. Je stelt het ook niet ter dis­cus­sie. Je luis­tert ge­woon en doet op het veld exact wat hij van je vraagt”, be­sluit Wil­li­ams, die tot dus­ver­re elf wed­strij­den speel­de voor the Tof­fees.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.