Car­rol in pa­niek na be­drei­ging met vuur­wa­pen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­dy Car­roll is woens­dag met de schrik vrij­ge­ko­men. Vol­gens de Dai­ly Mir­ror werd de spits van West Ham Uni­ted in zijn du­re Mer­ce­des staan­de ge­hou­den door twee mo­tor­rij­ders bij een kruis­punt. Een van hen zou Car­roll heb­ben be­dreigd met een vuur­wa­pen, maar de ne­gen­vou­di­ge in­ter­na­ti­o­nal van En­ge­land wist zijn be­la­gers af te schud­den. Het ge­beur­de in Chig­well, op klei­ne af­stand van het trai­nings­com­plex van West Ham in Oost-Lon­den. Car­roll ging er ra­zend­snel van­door en raak­te tij­dens zijn vlucht­po­ging en­ke­le an­de­re wa­gens. Uit­ein­de­lijk wist hij de ach­ter­vol­gers kwijt te ra­ken en de aan­val­ler be­reik­te het trai­nings­com­plex van West Ham. Hij was in to­ta­le pa­niek en sprint­te naar de re­cep­tie om hulp te zoe­ken. Uit­ein­de­lijk werd de po­li­tie, die een on­der­zoek is ge­start, ge­beld. Car­roll, in 2011 nog de duur­ste En­gels­man ooit na­dat Li­ver­pool 41 mil­joen eu­ro voor hem be­taal­de, heeft zelf aan de po­li­tie la­ten we­ten wat er is ge­beurd. “De be­stuur­der van de au­to, een man van in de twin­tig, kon ont­snap­pen en bel­de de po­li­tie”, zegt een woord­voer­der. “De ver­dach­ten re­den weg voor­dat de po­li­tie ar­ri­veer­de. We heb­ben ge­spro­ken met de be­stuur­der en we heb­ben een aan­klacht van een po­ging tot dief­stal.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.