Ta­lent van PSG slaat aan­bie­din­gen af

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Pre­snel Kim­pem­be liet be­gin ok­to­ber we­ten zijn con­tract bij Pa­ris Saint-Ger­main (PSG) zo snel mo­ge­lijk te wil­len ver­len­gen, maar de on­der­han­de­lin­gen ver­lo­pen wei­nig voor­spoe­dig. De 21-ja­ri­ge cen­tra­le ver­de­di­ger heeft twee aan­bie­din­gen af­ge­sla­gen, waar­van het twee­de voor­stel een maand­sa­la­ris van 150.000 eu­ro be­droeg. Zijn hui­di­ge ar­beids­over­een­komst loopt me­dio 2018 af. De link­s­poot zet in op een ho­no­ra­ri­um van 250.000 eu­ro op maand­ba­sis en Chris­top­he Du­gar­ry vindt het niet eens zo vreemd dat de ge­sprek­ken nog niet zijn af­ge­rond. “Dit hoort bij de on­der­han­de­lin­gen, ie­der­een heeft daar­in zijn ei­gen rol. PSG be­na­dert het als een prin­ci­pe­kwes­tie, maar dat vind ik moei­lijk te be­grij­pen aan­ge­zien Ser­ge Au­rier dan ook niet meer voor PSG had moe­ten spe­len”, al­dus de oud-spits.

“Ik weet dat 250.000 eu­ro voor een jon­ge jon­gen as­tro­no­misch is, maar als de club om zijn ima­go geeft en be­paal­de prin­ci­pes zegt te heb­ben, dan moet men daar­in ook één lijn trek­ken. Het is de fout van PSG dat Kim­pem­be denkt een der­ge­lijk sa­la­ris er­uit te kun­nen on­der­han­de­len en men moet daar­om re­ke­ning hou­den met een ver­trek. Ze had­den zich daar­op voor kun­nen be­rei­den door in de zo­mer een ver­de­di­ger te ha­len”, al­dus Du­gar­ry.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.