De Bruy­ne heeft geen spijt van trans­fer

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ke­vin De Bruy­ne heeft nog geen mo­ment spijt ge­had van zijn over­stap naar Man­ches­ter Ci­ty in de zo­mer van 2015. De spel­ma­ker kwam voor 74 mil­joen eu­ro over van VfL Wolfs­burg en werd daar­door de duur­ste aan­koop ooit van the Ci­ti­zens. Waar de Belg bij Ci­ty een van de sleu­tel­spe­lers is, luk­te het tus­sen 2012 en 2014 niet om door te bre­ken bij Chel­sea.

Hij kwam slechts tot drie com­pe­ti­tie­du­els voor de Lon­de­na­ren. In FourFourTwo kijkt De Bruy­ne nog eens te­rug op die pe­ri­o­de. “Waar­om ik Jo­sé Mour­in­ho niet heb over­tuigd? Ik heb geen idee en het boeit me niet. Ik heb vier maan­den ge­wacht, voor­dat ik te­gen me­zelf zei dat ik ie­de­re week wil­de spe­len. Ik kon de speel­tijd niet krij­gen bij Chel­sea, dus lag het voor de hand om te ver­trek­ken”, ver­klaart de Ro­de Dui­vel. Een nieu­we ver­huur­pe­ri­o­de zag De Bruy­ne niet zit­ten, dus koos hij voor een de­fi­ni­tie­ve trans­fer naar Wolfs­burg. “Ik wil­de be­gin­nen aan een nieuw hoofd­stuk. Ik wil­de niet weer ver­huurd wor­den en in de­zelf­de si­tu­a­tie te­rug­ke­ren. Het was een heel slim­me be­slis­sing van me”, stelt hij. “Ik heb van geen en­ke­le keu­ze in mijn car­ri­è­re spijt, zelfs niet van mijn trans­fer naar Chel­sea. Het ging ge­woon niet zo­als ge­hoopt.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.