Cen­tra­le Bank pro­lon­geert CTSS Plus bas­ket­bal­ti­tel

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL – Voor het twee­de jaar op rij is de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me (CB­vS) bas­ket­bal­kam­pi­oen ge­wor­den van het Cen­traal Toer­nooi van Spor­ten voor Staats­be­drij­ven (CTSS Plus). Ook de­ze keer kreeg de moe­der­bank in de fi­na­le de N.V. Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) klein: 67-44.

Hoe­wel de Cen­tra­le Bank ge­zien zijn spe­lers­groep de fa­vo­riet was om zijn ti­tel te pro­lon­ge­ren, werd van de fi­na­le ver­wacht dat zij toch een span­nen­de zou wor­den, maar de eind­strijd was voor het goed op­ge­ko­men pu­bliek in de Is­may van Wil­gen­sport­hal een an­ti­cli­max.

Dat had voor­al te ma­ken met het ge­ge­ven dat EBS zon­der twee van zijn sleu­tel­spe­lers aan­trad. Rou­ti­niers Ser­gio de Jong en Vin­cent Bho­la ver­trok­ken maan­dag sa­men met Fa­ve­rey Boys naar St.Maar­ten om op het ei­land deel te ne­men aan het jaar­lijks te­rug­ke­rend ve­te­ra­nen­bas­ket­bal­toer­nooi. In af­we­zig­heid van die twee nam de an­de­re rou­ti­nier, Jer­mai­ne Benn team EBS bij de hand maar zijn 23 pun­ten scho­ten te­kort om de bij­dra­ges van het CB­vS-duo Ste­fa­non Eu­doxie (22 pun­ten) en Ha­rold Blokland (20 pun­ten) te­niet te doen.

Het nuts­be­drijf be­gon wel en­thou­si­ast aan de wed­strijd. EBS nam vroeg een 4-0 voor­sprong ter­wijl de aan­val van CB­vS moei­lijk op­gang kwam. Maar het mo­ment dat de mo­tor be­gon te draai­en nam de moe­der­bank de wed­strijd over. CB­vS koes­ter­de in de eerste pe­ri­o­de een 1510 voor­sprong die bij rust groei­de naar 39-20. De moe­der­bank gooi­de de par­tij he­le­maal op slot toen het team in de der­de pe­ri­o­de met 57-30 de lei­ding nam. In de vier­de pe­ri­o­de roei­de CB­vS met ge­mak naar zijn zes­de ti­tel in to­taal en der­de in de af­ge­lo­pen vier jaar. De bank werd ook in 2013 kam­pi­oen. De on­der­bre­king in de ti­tel­reeks kwam in 2014 toen de Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij (SLM) met de hoofd­prijs van­door ging.

Het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) won met 65-45 van de Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij (SLM), Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me N.V. wist met 5853 te win­nen van de Stich­ting Staats­zie­ken­fonds (SZF) en het Te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf Su­ri­na­me (Te­les­ur) was met 53-52 te sterk voor de N.V. Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.