Fer ver­kast als­nog naar IMT

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – De ta­lent­vol­le Don­ne­gy Fer ver­kast als­nog naar de kam­pi­oen In­ter Moen­go Tapoe. De trans­fer van Fer hing aan een zij­den draad­je, toen de spe­ler op twee lijs­ten had ge­te­kend. IMT en Trans­vaal heb­ben een over­stem­ming be­reikt voor de over­stap van Fer. De ge­schil­len­com­mis­sie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond heeft al toe­stem­ming ge­ge­ven voor de­ze over­stap. Hij is hier­door speel­ge­rech­tigd om mee te doen in de ont­moe­ting tus­sen IMT en Trans­vaal, die mor­gen plaats­vindt in het Ron­nie Bruns­wijksta­di­on. Ver­der heeft Wal­king Boyz Com­pa­ny (WBC) de zaak van zo­wel Van­ge­li­no Sastro­med­jo als van Pres­sen Wa­ter­berg in zijn voor­deel be­slist zien wor­den. Sastro­med­jo had ook op de lijst van Para­na, een lid­bond­team van de Le­ly­dorp Sport Or­ga­ni­sa­tie, ge­te­kend. Wa­ter­berg komt over van Ex­cel­si­or. Al­leen in de zaak van Ri­car­do da Sil­va heeft de ge­schil­len­com­mis­sie nog geen op­los­sing kun­nen bren­gen. Da Sil­va wil­de de over­stap ma­ken van Ex­cel­si­or naar Bo­to­p­a­si, maar Ex­cel­si­or heeft hem ge­stuurd naar Jong Ex­cel­si­or, dat uit­komt bij de Meer­zorg Sport Bond, ge­stuurd. Van de ge­schil­len­com­mis­sie moet Bo­to­p­a­si met Jong Ex­cel­si­or gaan on­der­han­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.