Be­yon­cé ver­rast in du­et met Dixie Chicks

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Be­yon­cé liet zich tij­dens de Coun­try Mu­sic Awards van een an­de­re kant zien. De zan­ge­res stak haar hit Dad­dy Les­sons in een coun­try­jas­je en ging als ver­ras­sing in du­et met de

Dixie Chicks. Voor de ge­le­gen­heid maak­te de r&b-zan­ge­res een nieu­we ver­sie van haar num­mer Dad­dy Les­sons, waar­mee ze di­rect de hit­lijst van Bill­board be­storm­de. Ook werd het num­mer Long Ti­me Go­ne van de Dixie Chicks ver­we­ven in het ver­ras­sings­op­tre­den. Het coun­try­trio bracht tij­dens zijn tour ook al een coun­try­ver­sie van Be­yon­cé’s hit ten ge­ho­re, maar tij­dens de Coun­try Mu­sic Awards blie­zen ze het pu­bliek, ge­vuld met ster­ren als Mat­thew McCo­n­aug­hey, Tay­lor Swift en tien­tal­len coun­try­s­ter­ren, om­ver met hun sa­men­wer­king. De eni­ge die min­der on­der de in­druk leek van het mu­zi­ka­le ver­toon was Ken­ny Che­sney. Vol­gens Ame­ri­kaan­se me­dia was dat en­kel om­dat hij na hen het po­di­um nog op moest. Be­yon­cé wist bo­ven­dien een sta­te­ment te ma­ken door juist dit num­mer te ver­tol­ken. Eer­der dit jaar kwam een dis­cus­sie op gang of het wel of niet tot het coun­try­gen­re ge­re­kend kon wor­den, na­dat fans te­leur­ge­steld wa­ren dat Be­yon­cé niet ge­no­mi­neerd was voor de CMA’s. Het num­mer be­vat vol­gens hen wel de­ge­lijk coun­try- in­vloe­den. Met het op­tre­den wil­de ‘Qu­een Bey’ be­wij­zen dat gen­res ge­mak­ke­lijk kun­nen over­lap­pen. Vo­rig jaar pak­te Jus­tin Tim­ber­la­ke het pu­bliek om een­zelf­de ma­nier in. Hij ging in du­et met

Chris Sta­p­le­ton met ver­sies van hun num­mers

Ten­nes­see Whis­key en Drink You Away.

(Bron:De Te­le­graaf/Foto: HBC333.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.