Aan­ge­scho­ten Ma­don­na rolt over de grond

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ma­don­na (58) heeft tij­dens een kunst­ex­po­si­tie in Lon­den de nog­al keu­ri­ge be­zoe­kers be­hoor­lijk in ver­le­gen­heid ge­bracht. Het po­picoon ver­ras­te de kunst­lief­heb­bers door met een glas wijn in haar hand - en lig­gend op de grond - schaam­te­loos haar be­nen te sprei­den. De zan­ge­res deed een po­ging een po­se van zich­zelf na te doen, die te zien was op één van de foto’s in de kunst­gal­le­rij. Eén van de gas­ten ver­telt aan The Sun: “Ma­don­na kon niet echt goed op haar be­nen staan. Ze had ie­mand bij zich die voort­du­rend op haar let­te, van wie ik denk dat hij haar bo­dy­guard was. Hij wil­de niet dat er foto’s wer­den ge­maakt.” Vol­gens de oog­ge­tui­ge was de Ma­te­ri­al Girl ge­woon aan het dol­len. “Ik heb niet met haar ge­spro­ken, maar een vrien­din van mij deed dat wel. Zij ver­tel­de mij dat Ma­don­na erg vro­lijk was. Voor mij kwam het be­hoor­lijk on­ver­wacht. Ik was zelfs een beet­je ver­rast door wat ik zag.” (Bron:De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.