Moe­der wil over­val Kim Kar­das­hi­an ver­fil­men

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ter­wijl Kim Kar­das­hi­an nog steeds be­zig is met het ver­wer­ken van

de ge­weld­da­di­ge over­val in Pa­rijs, heeft haar moe­der on­der­tus­sen an­de­re plan­nen. Kris Jen­ner wil na­me­lijk dat er een film komt over de trau­ma­ti­sche er­va­ring van haar doch­ter. Dat schrijft Ra­dar On­li­ne. “Ze be­denkt mo­men­teel een plan, zo­dat ze het bij de film­stu­dio’s kan

neer­leg­gen”, ver­telt een bron aan de en­ter­tain­ment­si­te. “Ze ziet het voor zich als een stijl­vol­le thriller, die het zou moe­ten op­ne­men te­gen

de se­rie The Pe­o­p­le v. O. J. Simp­son: Ame­ri­can Cri­me Sto­ry.” Kim was vo­ri­ge maand in Pa­rijs het slacht­of­fer van een ge­wa­pen­de over­val, waar­bij ge­mas­ker­de man­nen voor mil­joe­nen dol­lars aan ju­we­len

buit­ma­ken. Kris, die te­vens de ma­na­ger van haar doch­ters is, wil nu dus dat dit mo­ment wordt her­be­leefd op het wit­te doek. “Ze wil dat er al­leen maar A-ac­teurs in de film mee­spe­len”, laat de in­si­der we­ten. “Voor de rol van Kim denkt Kris on­der an­de­ren na over Mi­la Ku­nis of Na­ta­lie Port­man. Kris is een vrouw die ge­wend is dat al­les

ver­loopt zo­als zij dat wil.” (Bron: De Te­le­graaf/Foto: Huf­fing­ton Post)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.