Ge­tui­ge­nis Tay­lor Swift ligt op straat

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Tay­lor Swift heeft een zeer ge­de­tail­leer­de ge­tui­gen­ver­kla­ring af­ge­legd over het in­ci­dent waar­bij ze door een ra­dio-dj in de bil­len werd ge­kne­pen. TMZ pu­bli­ceer­de woens­dag de twin­tig pa­gi­na’s uit het ver­slag van de ver­kla­ring die de zan­ge­res heeft af­ge­legd aan de ad­vo­ca­ten van de ra­dio­pre­sen­ta­tor uit Den­ver. Tay­lor ver­telt uit­ge­breid over het in­ci­dent in

2013 tij­dens een ‘meet and greet’. Tay­lor: “Toen hij me vast­pak­te bij mijn bil­len, was ik ge­schokt. Ik wist nau­we­lijks meer wat uit te bren­gen.” Tay­lor ver­telt in de uit­ge­lek­te no­tu­len dat ze net wil­de po­se­ren voor een foto toen

Mu­el­ler kans zag zijn hand on­der haar rok­je te bren­gen. “Het was net als­of ie­mand het licht van mijn per­soon­lijk­heid uit­scha­kel­de.” Ze be­weert dat dj Da­vid Mu­el­ler haar on­der haar kle­ren be­tast­te. “Hij raak­te me on­der mijn rok en pak­te mijn bil­len pre­cies op het mo­ment dat ik wil­de po­se­ren voor de foto. Ik denk dat het zijn in­ten­tie was om pre­cies op dat mo­ment toe te slaan.” On­langs over­tuig­de Tay­lor Swift een rech­ter in de Ame­ri­kaan­se staat Co­lo­ra­do er­van om de ge­maak­te foto niet als open­baar be­wijs­stuk te be­han­de­len. Zelf zegt ze over het be­wijs­stuk: “Het is on­mo­ge­lijk om aan de foto te zien of die voor of na de hand­tas­te­lijk­he­den is ge­maakt. Maar ik was er zelf bij. Dus ik voel­de het. Ik zag dat niet pas ach­ter­af op de foto.”

(Bron:De Te­le­graaf/Foto: HD Wall­pa­pers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.