Jen­ni­fer La­wren­ce deelt lol­ly met nieu­we vlam

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jen­ni­fer La­wren­ce deel­de on­langs een lol­ly met re­gis­seur Dar­ren Aron­ofs­ky. E! News plaatste hier foto’s van, waar­mee be­ves­tigd lijkt te wor­den dat de twee aan het da­ten zijn. “Ze lach­ten ter­wijl ze haar hond uit­lie­ten en het zag er ab­so­luut uit als­of ze een stel wa­ren”,

zo ver­telt een oog­ge­tui­ge. Eer­der ver­tel­de een bron al aan Pe­o­p­le dat de 26-ja­ri­ge ac­tri­ce en de 47-ja­ri­ge

re­gis­seur - die sa­men aan een film wer­ken - iets heb­ben. Jen­ni­fer zou zich min­der ge­strest voe­len met de re­gis­seur, die over­dui­de­lijk een stuk min­der

in de spot­lights staat dan haar ex Chris Mar­tin. Voor haar tijd met de front­man van Cold­play had

Jen­ni­fer ja­ren­lang een re­la­tie met haar X-Men­col­le­ga Ni­cho­las Hoult. Dar­ren heeft een 10-ja­ri­ge zoon met ex Ra­chel Weisz, die te­gen­woor­dig

ge­trouwd is met Da­niel Craig. (Bron: De Te­le­graaf/Foto: Pin­te­rest)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.