Aish­wa­riya en SRK in film Ka­ran Jo­har?

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Shah Rukh Khan’s ca­meo in Ka­ran Jo­har’s Bol­ly­wood­film Ae Dil Hai Mus­h­kil werd met veel waar­de­ring ont­van­gen. De 51-ja­ri­ge ac­teur was na lan­ge tijd weer sa­men met Aish­wa­riya Rai Bachchan. Film­ma­ker Ka­ran Jo­har was dus­da­nig on­der de in­druk van hun sa­men­spel dat hij er nu over na­denkt om het duo in zijn vol­gen­de film te heb­ben. “SRK en Aish za­gen er sa­men goed uit in ADHM. Ka­ran is van me­ning dat hij haar een vol­waar­di­ge rol moet aan­bie­den. Hij heeft zelfs al een idee voor die twee”, al­dus een van de pro­duc­tie­me­de­wer­kers. Ae Dil Hai Mus­h­kil is een vro­lijk, emo­ti­o­neel en ei­gen­zin­nig ver­haal met een zwa­re do­sis fi­lo­so­fie over lief­de en le­ven. De film, met in de hoofd­rol­len Ran­bir Kap­oor, Aish­wa­rya, Anus­h­ka Shar­ma en Fa­wad Khan werd on­langs vrij­ge­ge­ven. Hij draait meer om de per­so­na­ges die ge­speeld wor­den door Ran­bir en Anus­h­ka. SRK en Aish­wa­riya werk­ten eer­der sa­men in de Bol­ly­wood­films Mo­hab­ba­tein, De­v­das en Josh.

(bol­ly­wood.nl / foto: mil­li­on­dol­lars­dress.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.