Verdachte aan­slag Joods Mu­se­um Brus­sel be­kent be­trok­ken­heid

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - De hoofd­ver­dach­te van de aan­slag op het Joods Mu­se­um in Brus­sel ruim twee jaar ge­le­den, Mehdi Nem­mou­che, heeft voor het eerst iets over de zaak ge­zegd en be­kend dat hij er “in ze­ke­re ma­te’’ bij be­trok­ken was.

Dat meld­den Bel­gi­sche me­dia. De 31-ja­ri­ge verdachte blijft wel ont­ken­nen dat hij de schut­ter was bij de aan­slag waar­door vier do­den vie­len. Er zit­ten nog twee ver­dach­ten vast in Bel­gië.

Nem­mou­che werd een week na de aan­slag op 24 mei 2014 in Mar­seil­le op­ge­pakt. Hij was in be­zit van wa­pens, mu­ni­tie en een vlag van ter­reur­groep IS. Hij zei toen dat hij die wa­pens en mu­ni­tie had ge­von­den in een au­to in Brus­sel die niet op slot was maar hield daar­na ver­der zijn mond. De ter­reur­ver­dach­te heeft nu toe­ge­ge­ven dat hij de wa­pens niet zo maar heeft ge­von­den en het is voor het eerst sinds zijn ar­res­ta­tie dat hij iets over de zaak zegt. ‘’Hij be­seft nu dat die uit­leg geen steek hield’’, zegt zijn ad­vo­caat Sé­bas­tien Cour­toy don­der­dag in Het Nieuws­blad.

Naast de Bel­gi­sche au­to­ri­tei­ten wil ook Frank­rijk Nem­mou­che be­rech­ten. De recht­bank in Brus­sel be­paal­de don­der­dag dat de Frans­man mag wor­den uit­ge­le­verd, maar gaf daar geen ter­mijn bij. Het fe­de­ra­le par­ket vindt het nog te vroeg om iets over de da­tum te zeg­gen. Frank­rijk wil hem ver­vol­gen voor het ge­van­gen­hou­den en mar­te­len van vier Fran­se jour­na­lis­ten in Sy­rië, in 2013 en 2014. Nem­mou­che wil eerst in Bel­gië wor­den be­recht, en naar ei­gen zeg­gen al­leen ver­kla­rin­gen af­leg­gen te­gen­over een volks­ju­ry. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.