Brit­se dien­sten­sec­tor groeit in ho­ger tem­po

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - De be­drij­vig­heid van de dien­sten­sec­tor in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk is in ok­to­ber in een ho­ger tem­po ge­groeid. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van Mar­kit Eco­no­mics. De in­koop­ma­na­gers­in­dex steeg van 52,6 in sep­tem­ber naar 54,5 in ok­to­ber. Het be­trof de der­de maand van stij­ging na een scher­pe af­na­me in ju­li. De ver­wach­ting voor ok­to­ber was 52,4.

Eer­der de­ze week bleek al dat de be­drij­vig­heid in de Brit­se in­du­strie in ok­to­ber in een la­ger tem­po groei­de. De in­koop­ma­na­gers­in­dex daal­de van 55,5 in sep­tem­ber naar 54,3 in ok­to­ber.

Een in­dex­stand van meer dan 50 geeft aan dat er spra­ke is van groei, ter­wijl een cij­fer be­ne­den de 50 wijst op krimp. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.