Fit­bit maakt duik op beurs na te­gen­val­len­de kwar­taal­cij­fers

Times of Suriname - - ECONOMIE -

SAN FRAN­CIS­CO - Fit­bit, de Ame­ri­kaan­se ma­ker van fit­ness­trac­kers, heeft zijn beurs­waar­de gis­te­ren met 29 pro­cent zien kel­de­ren.

Het be­drijf stel­de woens­dag­avond zijn ver­wach­tin­gen voor de rest van het jaar naar be­ne­den bij.

Fit­bit meld­de een om­zet van 504 mil­joen dol­lar en een net­to­winst van 46 mil­joen dol­lar. De om­zet groei­de met 23 pro­cent ten op­zich­te van een jaar eer­der.

Maar in het vier­de kwar­taal ver­wacht Fit­bit in­kom­sten van 0,14 tot 0,18 dol­lar per aan­deel, ver on­der de eer­de­re ver­wach­tin­gen van ana­lis­ten. Het be­drijf ver­wacht een om­zet van 725 tot 750 mil­joen dol­lar, slechts mar­gi­naal meer dan in het­zelf­de kwar­taal van 2015. Het vier­de kwar­taal, met daar­in de cru­ci­a­le feest­da­gen­pe­ri­o­de, is het be­lang­rijk­ste kwar­taal voor Fit­bit. In het der­de kwar­taal gin­gen er in to­taal 5,3 mil­joen Fit­bits over de toon­bank. De fit­ness­trac­kers heb­ben te ma­ken met con­cur­ren­tie van on­der meer Jaw­bo­ne, Gar­min, TomTom en Mis­fit. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.