De kat van Ar­vid is we­reld­be­roemd: ‘Ze ver­dient haar ei­gen voer’

Times of Suriname - - PANORAMA -

De kat van Eind­ho­venaar Ar­vid van Boe­kel heeft op In­st­agram meer vol­gers dan Syl­vie Meis. In­mid­dels ver­dient Smoot­hie haar ei­gen eten, en blijft er voor Ar­vid ook een dik be­leg­de bo­ter­ham over. Kat Smoot­hie kwam zo vaak voor­bij op de Fa­ce­book-tijd­lijn van Ar­vid, dat zijn vrien­den be­gon­nen te kla­gen. “Je moet niet zo­veel over je kat pos­ten, an­ders ont­vol­gen we je.” Ar­vid be­sloot dan maar op In­st­agram zijn kat­ten­plaat­jes te plaat­sen. Daar wer­den ze wél ge­waar­deerd. “Mijn zus­je zei nog voor de grap: ‘zul je zien dat Smoot­hie straks net zo be­kend wordt als Grum­py Cat’.” Smoot­hie en haar sok­ken­lijn. Tekst gaat ver­der on­der de foto. Ze zat er niet ver naast. Bin­nen de kort­ste ke­ren had Smoot­hie dui­zen­den vol­gers. Op een ge­ge­ven mo­ment werd de kat op­ge­merkt door het Ame­ri­kaan­se on­li­ne ma­ga­zi­ne Bo­red Pan­da en Ar­vid werd plat ge­beld door in­ter­na­ti­o­na­le me­dia. ABC News, Huf­fing­ton Post, Dai­ly Mail: al­le­maal be­steed­den ze aan­dacht aan ‘de meest fo­to­ge­nie­ke kat ter we­reld’. In­mid­dels heeft de Brit­se lang­haar 674.000 vol­gers en krijgt haar baas­je Ar­vid da­ge­lijks zo­veel be­rich­ten dat hij ze niet meer al­le­maal kan be­ant­woor­den. Dat blijft niet on­op­ge­merkt bij be­drij­ven, die in de rij staan om sa­men te wer­ken met Ar­vid. Het le­vert een aar­dig zak­cent­je op, maar hij waakt er­voor om op al­le aan­bie­din­gen in te gaan. “Ik wil niet te veel re­cla­me ma­ken, de ba­lans moet goed blij­ven.” (Bron:Rtl nieuws/ Foto:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.