Wee­tjes-Wee­tjes-Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen 1966

1979

- Gro­te over­stro­min­gen in Ve­ne­tië en Flo­ren­ce.

- De Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de in Te­he­ran wordt be­zet: het be­gin van de Iraan­se gij­ze­lings­cri­sis.

- In Duits­land breekt een op­stand uit die een ein­de maakt aan het kei­zer­rijk, de No­vem­ber­re­vo­lu­tie.

- Barack Oba­ma wint de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen.

- Ben­ja­min Pal­mer ver­krijgt oc­trooi op het kunst­been.

- De Ne­der­land­se na­tuur­kun­di­ge Frits Zer­ni­ke ont­vangt de No­bel­prijs voor de Na­tuur­kun­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.