Po­li­tie ver­richt ne­gen aan­hou­din­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De po­li­tie van Nieuw-Nic­ke­rie heeft de af­ge­lo­pen da­gen ne­gen ver­dach­ten aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. De 30-ja­ri­ge LD is aan­ge­hou­den voor dief­stal mid­dels ge­weld. Hij wordt er­van ver­dacht geld uit een au­to te heb­ben ge­sto­len. Hier­bij wa­ren eer­der zes ver­dach­ten aan­ge­hou­den. Kishan S (19) is in ver­ze­ke­ring ge­steld voor ge­weld­ple­ging. Hij heeft ene AD met de vuist ge­sla­gen.

De 50-ja­ri­ge BR, ali­as Pa­ta­ka, is we­der­om aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Pa­ta­ka heeft weer ge­sto­len. Hij is een be­ken­de van de po­li­tie die vaak we­gens dief­stal in ver­ze­ke­ring wordt ge­steld. De twee broers Pre­wien S en Sa­tish S zijn ook aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. De­ze twee jon­gens had­den ru­zie met hun va­der en mis­han­del­den hem. Zijn bril en te­le­foon zijn daar­bij ver­nield. The­o­door D (22) en Abi­gail G (23) zijn ook aan­ge­hou­den door de po­li­tie en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Zij zijn be­trok­ken ge­weest bij een mis­han­de­ling. In de­ze zaak werd eer­der ie­mand aan­ge­hou­den. Am­ri­ta T (52) heeft in een berg­ruim­te aan de Pa­ra­bir­singweg in­ge­bro­ken en vijf stoe­len en twee ha­mers weg­ge­no­men. De spul­len heeft zij ver­kocht. Een deel van de spul­len is ge­von­den bij de he­ler.

Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit geeft aan dat de af­ge­lo­pen da­gen veel aan­hou­din­gen zijn ver­richt we­gens dief­stal en mis­han­de­ling.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.