Blind ver­rast

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Danny Blind heeft vrij­dag­mid­dag de se­lec­tie van het Ne­der­land­se elf­tal be­kend­ge­maakt voor de oe­fen­wed­strijd te­gen Bel­gië (9 no­vem­ber) en de WK­kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Luxem­burg (13 no­vem­ber). De bonds­coach heeft on­der an­de­ren de 26-ja­ri­ge Mar­vin Zee­ge­laar van Spor­ting Por­tu­gal een uit­no­di­ging ver­stuurd.

Zee­ge­laar be­gon als aan­val­ler, maar is in­mid­dels uit­ge­groeid tot de vas­te links­ach­ter van os Leões. Hij heeft in­mid­dels 21 wedstrijden voor Spor­ting ach­ter zijn naam staan en daar­in kwam hij tot één doel­punt en twee as­sists. Zee­ge­laar kan gezien wor­den als de ver­van­ger van Je­tro Willems, want de PSV’er hoeft zich van Blind niet te mel­den.

Je­remain Lens, die niet in de voor­se­lec­tie zat, Ar­jen Rob­ben en Stijn Schaars ma­ken net als Zee­ge­laar deel uit van de 25-kop­pi­ge se­lec­tie van het Ne­der­land­se elf­tal voor de ko­men­de twee du­els.

Maarten Ste­ke­len­burg (Ever­ton), Mi­chel Vorm (Tot­ten­ham Hot­spur), Jasper Cil­les­sen (Bar­cel­o­na).

Jeffrey Bru­ma (VfL Wolfs­burg), Vir­gil van Dijk (Sout­hamp­ton), Rick Kars­dorp, Te­ren­ce Kon­go­lo (Fey­en­oord), Da­ley Blind (Man­ches­ter Uni­ted), Jo­ël Velt­man (Ajax), Mar­vin Zee­ge­laar (Spor­ting Por­tu­gal)

Jor­dy Cla­sie (Sout­hamp­ton), Da­vy Klaas­sen (Ajax), Da­vy Pröp­per, Bart Ram­se­laar (PSV), We­sley Sn­eij­der (Ga­la­ta­sa­ray), Ge­or­gi­no Wijnal­dum (Li­ver­pool), Ton­ny Vil­he­na (Fey­en­oord), Stijn Schaars (sc Hee­ren­veen).

Bas Dost (Spor­ting Por­tu­gal), Vin­cent Jans­sen (Tot­ten­ham Hot­spur), Luuk de Jong (PSV), Memphis De­pay (Man­ches­ter Uni­ted), Ar­jen Rob­ben (Bay­ern Mün­chen), Je­remain Lens (Fe­ner­bah­çe) en Quin­cy Pro­mes (Spar­t­ak Mos­kou). (Goal)

De vol­le­di­ge se­lec­tie:

Doel:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.