FIFA no­mi­neert geen Ne­der­lan­ders

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - We­reld­voet­bal­bond FIFA heeft geen en­ke­le Ne­der­lan­der ge­no­mi­neerd voor de prijs ‘Bes­te spe­ler van 2016’. De lijst met 23 na­men be­vat veel over­een­kom­sten met die van de Gou­den Bal, waar­van eind ok­to­ber de ge­no­mi­neer­den be­kend wer­den. Ook daar ston­den geen Ne­der­lan­ders op. Li­o­nel Mes­si, Cris­ti­a­no Ro­nal­do, Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, Luis Su­a­rez, Ney­mar en Ro­bert Le­wan­dow­ski be­ho­ren on­der an­de­ren tot de ge­no­mi­neer­den. Tot vo­rig jaar werk­te de FIFA sa­men met Fran­ce Foot­ball, de or­ga­ni­sa­tor van de Gou­den Bal. Het voet­bal­ma­ga­zi­ne be­sloot die sa­men­wer­king te stop­pen, waar­door de FIFA nu een ei­gen prijs heeft voor de bes­te spe­ler van het jaar. Al­le prij­zen wor­den uit­ge­reikt tij­dens het voet­bal­ga­la van de FIFA op 9 ja­nu­a­ri.

De 23 ge­no­mi­neer­den:

Ser­gio Ag­üe­ro (Man­ches­ter Ci­ty), Ga­reth Ba­le (Re­al Ma­drid), Gi­an­lui­gi Buf­fon (Ju­ven­tus), Cris­ti­a­no Ro­nal­do (Re­al Ma­drid), Ke­vin De Bruy­ne (Man­ches­ter Ci­ty), An­toi­ne Griez­mann (At­le­ti­co Ma­drid), Zla­tan Ibra­hi­mo­vic (Man­ches­ter Uni­ted), An­drés Inie­sta (FC Bar­cel­o­na), N’Go­lo Kan­té (Chel­sea), To­ni Kroos Re­al Ma­drid), Ro­bert Le­wan­dow­ski (Bay­ern Mün­chen), Riyad Mah­rez (Lei­ces­ter Ci­ty), Li­o­nel Mes­si (FC Bar­cel­o­na), Lu­ka Mo­d­ric (Re­al Ma­drid), Ma­nu­el Neu­er (Bay­ern Mün­chen), Ney­mar (FC Bar­cel­o­na), Me­sut Özil (Ar­sen­al), Di­mi­tri Pay­et (West Ham Uni­ted), Paul Pog­ba (Man­ches­ter Uni­ted), Ser­gio Ra­mos (Re­al Ma­drid), Alexis San­chez (Ar­sen­al), Luis Su­a­rez (FC Bar­cel­o­na) en Ja­mie Var­dy (Lei­ces­ter Ci­ty). (Nusport)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.