Ma­ta te­rug in na­ti­o­na­le se­lec­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ju­len Lop­ete­gui heeft te ma­ken met bles­su­res van Gerard Pi­qué, An­drés Inie­sta, Ser­gio Ra­mos, Jor­di Al­ba en Ja­vi Martí­nez en dus is het im­pro­vi­se­ren voor de bonds­coach van la Fu­ria Ro­ja. Zo heeft de bonds­coach Se­vil­la-ver­de­di­ger Ser­gio Es­cu­de­ro voor de eer­ste keer op­ge­roe­pen en is ook de op­ge­leef­de Ju­an Ma­ta, die er af­ge­lo­pen maand nog niet bij zat voor de du­els te­gen Ita­lië en Al­ba­nië, weer van de par­tij. De 35-ja­ri­ge Aritz Adu­riz, die don­der­dag nog vijf keer scoor­de in de Eu­ro­pa Le­a­gue voor Athle­tic Club, mag zich ook weer mel­den, net zo­als César Az­pi­li­cue­ta, Ser­gio Asen­jo en Marc Bar­t­ra. An­der Her­re­ra kan zijn of­fi­ci­ë­le de­buut gaan ma­ken, na­dat hij vo­ri­ge keer ook al ge­se­lec­teerd was. Lop­ete­gui laat ook een aan­tal be­ken­de na­men bui­ten de groep: zo heeft hij geen ruim­te voor Ce­sc Fà­b­re­g­as, Ik­er Ca­sil­las en At­lé­ti­co Ma­drid­ver­de­di­ger Ju­an­fran.

Span­je neemt het op 12 no­vem­ber op te­gen Ma­ce­do­nië in het ka­der van de WK­kwa­li­fi­ca­tie, ter­wijl drie da­gen la­ter een vriend­schap­pe­lij­ke wed­strijd te­gen En­ge­land op Wem­bley op het pro­gram­ma staat.

David de Gea (Man­ches­ter Uni­ted), Pe­pe Rei­na (Na­po­li), Ser­gio Asen­jo (Vil­lar­re­al).

Da­ni Car­va­jal, Na­cho (Re­al Ma­drid), Marc Bar­t­ra (Borus­sia Dort­mund), Iñi­go Martí­nez (Re­al So­cie­dad), César Az­pi­li­cue­ta (Chel­sea), Na­cho Mon­re­al (Ar­sen­al), Ser­gio Es­cu­de­ro (Se­vil­la), Ser­gi Ro­ber­to (Bar­cel­o­na)

Ju­an Ma­ta, An­der Her­re­ra (Man­ches­ter Uni­ted), Ser­gio Busquets (Bar­cel­o­na), Ko­ke (At­lé­ti­co Ma­drid), Lucas Vá­z­ques, Is­co (Re­al Ma­drid), Thia­go (Bay­ern Mün­chen), David Sil­va (Man­ches­ter Ci­ty), Jo­sé Cal­le­jon (Na­po­li), Vi­to­lo (Se­vil­la).

Ál­va­ro Mo­ra­ta (Re­al Ma­drid), Diego Costa (Chel­sea), No­li­to (Man­ches­ter Ci­ty), Aritz Adu­riz (Athle­tic Club). (Goal)

Mid­den­veld:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.