Kris Jen­ner geeft Ken­dall Rolls-Roy­ce ca­deau

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ken­dall Jen­ner werd don­der­dag 21 jaar en kreeg van haar moe­der een flink ca­deau. Kris trak­teer­de haar doch­ter op een Rolls-Roy­ce met een waar­de van 250.000 dol­lar (225.000 eu­ro). Na haar ver­jaar­dags­feest­je in een club in Los An­ge­les woens­dag­avond, werd Ken­dall bui­ten ver­rast met de au­to, waar Kris een flin­ke strik op had la­ten zet­ten. Ou­de­re half­zus Khloé film­de het mo­ment en plaatste de beel­den op Snap­chat. Het wordt nog las­tig voor Ken­dall om te kie­zen met wel­ke au­to ze op pad gaat. De 21-ja­ri­ge zou ook al in het be­zit zijn van een Land Rover, een Fer­ra­ri en een Cor­vet­te. Vol­gens Us Wee­kly was de he­le fa­mi­lie van Ken­dall aan­we­zig op het feest­je, in­clu­sief half­zus Kim Kar­das­hi­an en diens echt­ge­noot Ka­nye West. Een in­si­der meldt in het ma­ga­zi­ne dat de re­a­li­ty­ster - die zich na een over­val in Pa­rijs vo­ri­ge maand niet veel meer in het open­baar heeft la­ten zien in goe­de stem­ming was. Een bron van de New York Post laat we­ten dat het feest­je min­der ge­zel­lig was voor Ken­dalls va­der, Cait­lyn Jen­ner. Een gast zou aan de krant heb­ben ver­teld dat het voor de fa­mi­lie heel on­ge­mak­ke­lijk leek al­le­maal bij el­kaar te zijn. De ou­ders van Ken­dall kon­dig­den drie jaar ge­le­den aan uit el­kaar te gaan. Toen ging haar va­der nog door het le­ven als Bru­ce, an­der­half jaar la­ter maak­te hij zijn over­gang naar Cait­lyn we­reld­kun­dig.

(De Te­le­graaf/foto: ce­le­bri­ty news.com en fo­to2: US wee­kly)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.