Alia Bhatt wil hoofd­rol in ac­tie­film

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Alia Bhatt heeft on­langs haar groot­ste wens be­kend­ge­maakt. Zij wil een ac­tie­film doen. De jon­ge ac­tri­ce, die de hoofd­rol speelt in de Bol­ly­wood su­per­he­ro film Dra­gon, zegt dat ze een all-out vrouw­ge­o­ri­ën­teer­de ac­tie­film wil doen zo­als Kill Bill. “Ik zou graag de hoofd­rol wil­len spe­len in een spi­on ac­tie­thril­ler. Dat zou echt leuk zijn! Mijn groot­ste droom is om een ac­tie­film te doen, want als er een ding is dat is niet kan is het wel vech­ten. Om ac­tie te doen heb je even­wicht en een be­paal­de sier­lijk­heid no­dig. Dat heb ik to­taal niet. Er zijn twee re­de­nen waar­om ik een ac­tie­film wil doen. Een, het is mijn droom. En twee, het lijkt mij ge­wel­dig om me­zelf te zien vech­ten en schop­pen met ie­mand”, al­dus Alia. Het is al be­kend dat Ran­bir een su­per­held zal zijn in Dra­gon, maar nu is ge­ble­ken dat Alia de su­per­hel­din zal spe­len. Vol­gens Asi­an Age, zal het per­so­na­ge van de Jag­ga Ja­soos-ac­teur ‘su­per­mach­ten’ heb­ben om vuur met zijn han­den te gooi­en. Een bron zei: “Sa­men met Ran­bir, zul­len de an­de­re per­so­na­ges, waar­on­der Alia Bhatt, ook bo­ven­na­tuur­lij­ke krach­ten heb­ben in de film. De ti­tel Dra­gon zal naar ver­luidt ook aan­ge­past wor­den. Het is ge­woon een werk­ti­tel.” Ge­zegd wordt dat Ami­tabh Bachchan ge­strikt zal wor­den voor een rol in de film, die ge­pro­du­ceerd zal wor­den door Ka­ran Jo­har’s Dhar­ma Pro­duc­ti­ons. Sinds haar de­buut­pro­ject heeft Alia lo­vens­waar­dig per­forms ge­ge­ven in films als

en Haar enige te­gen­slag was die vo­rig jaar uit­ge­bracht werd.

Stu­dent of the Year in 2012, High­way, 2 Sta­tes, Hump­ty Shar­ma Ki Dul­ha­nia, Kap­oor and Sons Ud­ta Pun­jab. Shaan­daar,

(in­di­a­ti­mes.com/bol­ly­wood.nl/foto: pbs.twimg.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.