Pa­ri­nee­ti Cho­p­ra ge­te­kend voor

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Te­gen­woor­dig wordt Pa­ri­nee­ti Cho­p­ra ge­kop­peld aan het veel­be­spro­ken vol­gen­de project Gol­maal Again van film­ma­ker Ro­hit Shet­ty. Vol­gens DNA In­dia, heeft de Kill Dil-ac­tri­ce

het film­con­tract van de ko­mi­sche film on­der­te­kend. Pa­ri werkt mo­men­teel aan Me­ri Py­aari Bin­du sa­men met Ayush­mann Khur­ra­na. Zij zal een as­pi­rant-zan­ge­res in de film spe­len. Ze is ook be­gon­nen met de op­na­mes van Ta­kadum met ac­teur Sus­hant Singh Ra­j­put. Een bron ver­tel­de aan DNA In­dia: “Voor de rol heeft de film­ma­ker een mooie, le­ven­di­ge da­me no­dig. Het is een in­te­res­san­te, ei­gen­zin­ni­ge rol en Pa­ri­nee­ti vond het ge­wel­dig. Ro­hit kon niet kie­zen tus­sen Shrad­dha en Pa­ri en ont­moet­te bei­de ac­tri­ces voor

een mon­de­ling ver­slag. Shrad­dha zei dat ze er­over zal na­den­ken en gauw te­rug­ko­men, ter­wijl Pa­ri ‘ja’ zon­der te aar­ze­len zei. Ze vond het ver­haal prach­tig en wil deel uit­ma­ken van Ro­hit Shet­ty’s en­ter­tai­ner. De film­ma­ker was on­der de in­druk van haar po­si­tie­ve hou­ding en sloot de deal on­mid­del­lijk met Pa­ri­nee­ti.” Ro­hit en Ajay De­vgn zul­len bin­nen­kort

de de­fi­ni­tie­ve cast voor de film aan­kon­di­gen. Het eer­ste deel Gol­maal: Fun Un­li­mi­ted ver­scheen op 14 ju­li 2006. De film werd een da­ve­rend suc­ces. Gol­maal Again, met in de hoofd­rol­len Ajay De­vgn, Ars­had War­si en Tus­shar Kap­oor, staat ge­pland voor re­lea­se met

Di­va­li 2017. (me­dia247.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.