Kaai­man als huis­dier: ei­ge­naar poetst da­ge­lijks zijn tan­den

Times of Suriname - - PANORAMA -

De mees­te men­sen kie­zen voor een kat, hond of ko­nijn als huis­dier. Maar dat het veel gek­ker kan be­wijst de Ja­pan­se No­bu­mit­su Mu­ra­baya­shi met zijn 46 ki­lo zwa­re kaai­man. Da­ge­lijks neemt hij het rep­tiel mee voor een blok­je om. Al 34 jaar loopt de kaai­man, sim­pel­weg Cai­man ge­naamd, bij No­bu­mit­su thuis rond. Hij kocht hem op een festival voor exo­ti­sche die­ren. De Ja­pan­se over­heid gaf de man toe­stem­ming het beest te hou­den. De bij­zon­de­re band tus­sen No­bu­mit­su en Cai­man trekt veel aan­dacht in Ja­pan. Een lo­ka­le te­le­vi­sie­zen­der maak­te een item over de man waar­in te zien is hoe hij de tan­den poetst van de kaai­man, hem aait en hem mee­neemt de straat op. No­bu­mit­su had niet ver­wacht dat Cai­man zo groot zou groei­en. “34 jaar ge­le­den was het nog een klein beest­je”, zegt hij in de vi­deo. De kaai­man was toen nog zo groot als een hand. Zijn vrouw is niet zo blij met het bij­zon­de­re huis­dier. “Ze is het een beet­je zat. Dus ik trek steeds meer op met Cai­man in plaats van met mijn vrouw”, zegt hij la­chend. No­bu­mit­su hoopt dat hij nog ja­ren kan ge­nie­ten van Cai­man als huis­dier. Nor­maal ge­spro­ken wor­den de bees­ten tus­sen de 50 en 70 jaar oud.

(Bron:RTL nieuws.nl) Bry­an Guy Adams (Kings­ton (On­ta­rio), 5 no­vem­ber 1959) is een Ca­na­dees zan­ger. Zijn groot­ste suc­ces­sen be­haal­de Bry­an Adams be­gin ja­ren 90 on­der de pro­duc­ti­o­ne­le lei­ding van Ro­bert Jo­hn “Mutt” Lan­ge, een Zuid-Afri­kaan­se top­pro­du­cer. Zijn sin­gle (Eve­ry­thing I Do) I Do It for You werd een we­reld­wij­de num­mer 1-hit. In veel lan­den was het de best­ver­koch­te sin­gle van 1991. Het num­mer stond op de sound­track van de film Ro­bin Hood: Prin­ce of Thie­ves. Bij de ope­ning van de Olym­pi­sche Spe­len in Van­cou­ver (2010) zong Bry­an Adams sa­men met Nel­ly Fur­ta­do het num­mer Bang the Drum. In 2011 kreeg hij een ster op de be­roem­de Hol­ly­wood Walk of Fa­me. Adams is niet ge­trouwd. Hij heeft sa­men met zijn vrien­din twee doch­ters. (foto: ex­press.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.