Taxi met klant klem­ge­re­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Een taxi met een klant is vrij­dag­mid­dag klem­ge­re­den en be­roofd aan de Prin­ses­se­straat ter hoog­te van een brug. De chauf­feur ver­telt aan de krant dat de da­ders hem ver­moe­de­lijk heb­ben ach­ter­volgd toen hij de klant had op­ge­haald. Hij haal­de de klant te Zorg en Hoop op en reed op den duur over de Prin­ses­se­straat naar de rich­ting van de Schiet­baan­weg. Plot­se­ling wer­den ze klem­ge­re­den door een wit­te wa­gen waar­uit twee man­nen die ge­wa­pend wa­ren met vuist­vuur­wa­pens stap­ten. De der­de da­der be­stuur­de de au­to. De twee ge­mas­ker­de cri­mi­ne­len hiel­den het slacht­of­fer en de taxi­chauf­feur on­der schot. Van de klant werd on­ge­veer 500 gram ruw goud buit­ge­maakt.

Na de daad re­den de ro­vers via de Prin­ses­se­straat rich­ting het noor­den. De chauf­feur en de klant heb­ben geen let­sel op­ge­lo­pen. Vol­gens de chauf­feur zijn de ro­vers niet eerst bij hem ge­weest, maar ze gin­gen ge­lijk bij de klant. Ze vroe­gen de man naar zijn tas met goud die zij on­mid­del­lijk heb­ben buit­ge­maakt. Na de be­ro­ving gin­gen de klant en de chauf­feur eerst naar het po­li­tie­bu­reau Gey­ers­vlijt om aan­gif­te te doen, maar ze wer­den ver­we­zen naar bu­reau Cen­trum. De chauf­feur zegt dat hij niet door­had dat hij ach­ter­volgd werd. Hij is door de be­ro­ving erg ge­schrok­ken. “Ik kan ’s avonds niet meer sla­pen. Voor het eerst heb ik een be­ro­ving mee­ge­maakt. Het is een trau­ma voor mij”, al­dus de taxi­chauf­feur.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.