Meis­je ge­wond bij wo­ning­brand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een veer­tien­ja­rig meis­je is vrij­dag­mid­dag ge­wond ge­raakt bij een brand in haar wo­ning aan de Ma­doe­ri­weg in het dis­trict Wa­ni­ca. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat het meis­je brand­won­den aan haar been heeft op­ge­lo­pen. De po­li­tie heeft haar ge­bracht voor me­di­sche be­han­de­ling. Er wo­nen twee vol­was­se­nen en drie kin­de­ren in het huis. Ten tij­de van de brand was de veer­tien­ja­ri­ge al­leen thuis. Er ont­stond brand in haar slaap­ka­mer. Ze was be­zig va­pe aan te ma­ken met een aan­ste­ker om mus­kie­ten te ver­ja­gen, toen het ver­keerd af­liep. Pi­nas zegt dat de brand is ge­blust door om­stan­ders. De brand­weer kreeg de mel­ding van de brand om 16.23 uur en ruk­te ge­lijk uit. Toen zij ter plaat­se was, hoef­de zij niet meer op te tre­den. De wo­ning is ver­ze­kerd en aan­ge­slo­ten op het elek­tri­ci­teits­net. De slaap­ka­mer van de veer­tien­ja­ri­ge is ver­woest door de brand. Pi­nas ad­vi­seert de sa­men­le­ving om ex­tra voor­zich­tig te zijn bij het aan­ste­ken van mus­kie­ten­kaars of het aan­ma­ken van va­pe. Hij merkt op dat er twee re­cen­te ge­val­len zijn ge­weest van brand met mus­kie­ten­kaars en va­pe. Hij vraagt aan de vol­was­se­nen om lie­ver zelf de mus­kie­ten­kaars en va­pe aan te ma­ken. Ook vraagt hij de mus­kie­ten­kaars op een vei­li­ge plek te plaat­sen en niet on­der het bed, want er kan per on­ge­luk een la­ken op val­len en in brand vlie­gen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.