Chel­sea sloopt zwal­kend Ever­ton

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Chel­sea heeft een­vou­dig af­ge­re­kend met een zwal­kend Ever­ton. De ploeg van Ro­nald Koe­man zat geen mo­ment in de wed­strijd en werd met 5-0 van de mat ge­veegd. Stie­kem zal de coach van Ever­ton de af­ge­lo­pen da­gen ge­droomd heb­ben van een stunt in Lon­den, maar van­af het be­gin werd het dui­de­lijk dat dat er niet in zat. The Blues trok­ken di­rect het over­wicht naar zich toe en dat be­taal­de zich na ne­gen­tien mi­nu­ten uit toen Eden Ha­zard de eer­ste gro­te kans voor zijn ploeg ver­zil­ver­de. Mar­cos Alon­so ver­dub­bel­de de voor­sprong twee mi­nu­ten la­ter door de bal van dicht­bij door de be­nen van Ever­ton-doel­man Maar­ten Ste­ke­len­burg te schie­ten. Bij bei­de doel­pun­ten zag de Oran­je in­ter­na­ti­o­nal er niet goed uit.

Het leed werd met de mi­nuut gro­ter voor the Tof­fees en Koe­man be­sloot na een half­uur in te grij­pen door Ke­vin Mi­ral­las te bren­gen voor de on­ge­luk­kig spe­len­de Bry­an Ovie­do. Veel hielp de­ze wis­sel niet, want het wa­ren we­der­om de gast­he­ren die moch­ten jui­chen. Diego Costa kon uit een hoek­schop ge­mak­ke­lijk raak schie­ten en vlak voor rust had de Span­jaard zijn twee­de kun­nen ma­ken, maar de­ze keer zag hij zijn in­zet naast het doel van Ste­ke­len­burg te­recht­ko­men.

Na de on­der­bre­king was het we­der­om de Lon­den­se club die het spel be­paal­de; het leek of de be­zoe­kers de hand­doek in de ring had­den ge­gooid na de de­sa­streus ver­lo­pen eer­ste helft. Ha­zard scoor­de zijn twee­de van de avond na een vloei­en­de com­bi­na­tie met Pe­dro en een paar mi­nu­ten la­ter wa­ren de rol­len om­ge­draaid toen de Belg met een breed­te­pass de Spaan­se bui­ten­spe­ler be­dien­de (5-0). On­danks dat Chel­sea het gas­pe­daal min­der hard in­trap­te, kreeg het nog een aan­tal goe­de kan­sen. Het was Ste­ke­len­burg die nóg er­ger voor­kwam voor zijn aan­ge­sla­gen elf­tal. (VZ)

Diego Costa van Chel­sea schiet de bal. (Fo­to:VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.