Op­ge­leef­de Ba­lo­tel­li kan eer­ste ne­der­laag niet voor­ko­men

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Olym­pi­que Ni­ce heeft voor het eerst dit sei­zoen ver­lo­ren in de Li­gue 1. Uit­ge­re­kend te­gen laag­vlie­ger SM Caen ging het mis voor het elf­tal van trai­ner Lu­cien Fa­vre. De ZuidFran­sen kon­den geen gaat­je vin­den in de ver­de­di­gings­li­nie van Caen en men ver­loor zon­dag­mid­dag ui­t­ein­de­lijk door een straf­schop: 1-0. Van­af de eer­ste mi­nuut had de trot­se kop­lo­per het al moei­lijk te­gen het ge­or­ga­ni­seer­de Caen. De for­ma­tie uit Nor­man­dië ver­loor de laat­ste drie wed­strij­den in de Li­gue 1 en wil­de met een dicht­ge­tim­mer­de de­fen­sie een nieu­we ne­der­laag voor­ko­men. Dit strijd­plan pak­te pri­ma uit, want Ni­ce kon geen kan­sen cre­ë­ren. Al coun­te­rend kwa­men de gast­he­ren wel tot een paar fraaie mo­ge­lijk­he­den, waar­van de bes­te zich vijf mi­nu­ten voor rust aan­dien­de. Ron­ny Ro­de­lin werd in het straf­schop­ge­bied on­der­uit ge­haald waar­na de toe­ge­ken­de pe­nal­ty door Ivan San­ti­ni werd be­nut.

In de twee­de helft was Ni­ce wel wak­ker en be­gon de ploeg kan­sen te cre­ë­ren. De op­ge­leef­de Ma­rio Ba­lo­tel­li, dit sei­zoen al goed voor zes doel­pun­ten in even­veel wed­strij­den, kreeg de groot­ste van al­le kan­sen. Na goed voor­be­rei­dend werk van Younès Bel­han­da trof de spits de paal. Les Aig­lons drong hier­na wel aan, maar Caen gaf geen krimp en trok de wed­strijd ui­t­ein­de­lijk over de streep. Door de ne­der­laag kan Ni­ce niet uit­lo­pen op AS Mo­na­co en blijft het gat drie pun­ten. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.