Ar­sen­al speelt ge­lijk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Lon­den­se der­by tus­sen Ar­sen­al en Tot­ten­ham Hot­spur ein­dig­de in een 1-1 ge­lijk­spel. De Lon­den­se ploeg leid­de hal­ver­we­ge in een bij tijd en wij­le on­vrien­de­lijk du­el met Tot­ten­ham met 1-0. Tot­ten­ham-ver­de­di­ger Ke­vin Wim­mer kop­te in het Emi­ra­tes Sta­di­um in ei­gen doel na een vrije trap van Me­sut Özil. Vroeg in de twee­de helft be­nut­te Har­ry Ka­ne een straf­schop voor Tot­ten­ham: 1-1. De voor­sprong van Ar­sen­al bij rust was ver­diend. De thuis­ploeg was in de fa­se voor de ope­nings­tref­fer al en­ke­le ma­len ge­vaar­lijk, met als hoog­te­punt een schot van Theo Wal­cott op de paal. De 1-0 viel toen de Oos­ten­rijk­se ver­de­di­ger Wim­mer bij een vrije trap van Özil de bal ach­ter zijn ei­gen doel­man Hu­go Llo­ris kop­te. Dat er bij de vrije trap en­ke­le spe­lers van Ar­sen­al bui­ten­spel ston­den, werd door ar­bi­ter Mark Clat­ten­burg niet ge­zien.

De van een en­kel­bles­su­re her­stel­de Ka­ne was in de eer­ste helft na­mens Tot­ten­ham het dichtst bij een tref­fer. Zijn kop­bal ging ra­ke­lings naast. Kort na rust te­ken­de Ka­ne voor de ge­lijk­ma­ker. Na­dat Lau­rent Kos­ciel­ny een over­tre­ding be­ging op Mous­sa Dem­bélé, kre­gen de Spurs een straf­schop. Ka­ne schoot de bal recht door het mid­den en zag doel­man Pe­tr Cech een hoek kie­zen (1-1). Kort na de ge­lijk­ma­ker liet Chris­ti­an Erik­sen een flin­ke kans op de 1-2 on­be­nut. De ex-Aja­cied zag zijn har­de in­zet ge­keerd wor­den door Cech. De Deen­se spel­ma­ker raak­te in de slot­fa­se ook nog de paal. Zijn in­draai­en­de vrije trap werd door en­ke­le spe­lers ge­mist. Doel­man Cech stond op het ver­keer­de been en zag tot zijn op­luch­ting de bal op het alum­ni­um be­lan­den. (Nos)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.