SZF ver­o­vert hoofd­prijs

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - De Stich­ting Staats­zie­ken­fonds (SZF) heeft in een spran­ke­len­de fi­na­le te­gen de NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM) de zaal­voet­bal­ti­tel van het CTSS Plus toer­nooi ver­o­verd.

SZF had de ze­nu­wen aan het be­gin van de ont­moe­ting dui­de­lijk on­der con­tro­le. SWM daar­en­te­gen leek op een ge­bro­ken ploeg, die op een af­slach­ting af­ste­ven­de. SWM-doel­ver­de­di­ger te­vens aan­voer­der Mur­win de Mees ont­ving al in de eer­ste helft een ro­de kaart. De­ze si­tu­a­tie zorg­de voor de no­di­ge kop­pijn, om­dat SWM niet over een an­de­re po­ten­ti­ë­le doel­man be­schik­te. SZF stond op dat mo­ment met slechts 2-0 voor. Dit zou al heel snel ver­an­de­ren en met nog en­ke­le mi­nu­ten te gaan in de eer­ste helft wees het sco­re­bord 5-0. Bij een 6-2 rust­sco­re leek het dat SZF op een gran­di­o­ze over­win­ning af­ste­ven­de, maar de span­ning brak na de pau­ze he­le­maal los. De SWM had an­de­re plan­nen en knok­te zich bin­nen een tijds­be­stek van ruim twee mi­nu­ten met man en macht te­rug in de strijd. SZF-doel­man Har­vy Ka­ran­singh mocht vroeg­tij­dig naar de kant na twee­maal geel. Dit ver­lies was een ader­la­ting voor de zie­ken­ver­ze­ke­raar. SWM werd wak­ker en ver­hoog­de de druk en bin­nen de kort­ste ke­ren stond het 7-7.

Het nuts­be­drijf plaatste zich met de­ze sco­re we­der­om in de po­si­tie voor het ere­me­taal. Even leek het er­op als­of SZF een men­ta­le op­dof­fer zou krij­gen, maar het Staats­zie­ken­fonds liep toch uit naar 9-7. Hier­na volg­de er een ro­de kaart voor SZF­aan­val­ler Iva­nil­do Mi­sid­jan na twee­maal geel.

SWM sloeg te­rug en kwam tot 9-8, maar cru­ci­a­le fou­ten in de slot­fa­se bij de wa­ter­le­ve­ran­cier, die dui­de­lijk uit­ge­blust was na zo­veel ener­gie te zijn kwijt­ge­raakt bij de co­me­back, zag SZF uit­lo­pen naar 11-8. Het ver­zet van de SWM leek daar­mee ge­bro­ken. Met nog 22 se­con­den te gaan scoor­de spel­ma­ker Chris­top­her Hall nog 11-9. Ver­der wist het Te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf Su­ri­na­me (Te­les­ur) van de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me (CB­vS) te win­nen met 5-3, het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) was met 7-4 te sterk voor de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS), Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me NV zet­te de Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij (SLM) ge­mak­ke­lijk met 7-4 op­zij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.