La­zio weer­staat aan­val van Na­po­li

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Na­po­li heeft op ei­gen veld La­zio niet op de knie­ën kun­nen dwin­gen. De Ro­mei­nen sloe­gen de aan­val op de vier­de plaats af, maar ver­lo­ren wel ter­rein in de ti­tel­ra­ce (1-1).

De laat­ste ze­ven du­els had­den Na­po­li slechts twee ze­ges op­ge­le­verd. Trai­ner Mau­ri­zio Sar­ri koos dit keer voor Dries Mer­tens als val­se ne­gen in plaats van Ma­no­lo Gab­bia­di­ni in de hoop dat na het be­zoek van La­zio de cij­fers roos­kleu­ri­ger wa­ren.

Ge­tui­ge de mooie kan­sen die Mer­tens kreeg in de eer­ste helft van het Se­rie A-du­el was de keu­ze van Sar­ri te bil­li­ken. Maar te­ge­lij­ker­tijd bleek de Bel­gi­sche in­ter­na­ti­o­nal niet de af­ma­ker, waar­op Na­po­li had ge­hoopt.

Kort na rust had Na­po­li dan toch de ver­dien­de voor­sprong te pak­ken. Ma­rek Ham­sik brak de ban door na een knap­pe in­di­vi­du­e­le ac­tie ook kee­per Fe­de­ri­co Mar­chet­ti te ver­schal­ken. Maar de Na­po­li­taan­se vreug­de was van kor­te duur.

Twee mi­nu­ten na de be­vrij­den­de 1-0 volg­de de kou­de dou­che voor Na­po­li. Bal­de Diao Kei­ta pas­seer­de doel­man Pe­pe Rei­na bij de eer­ste paal, waar­door de gast­he­ren op­nieuw moesten be­gin­nen. Na­po­li bleek niet bij mach­te het over­wicht om te zet­ten in nog een tref­fer, zo­dat het ge­noe­gen moest ne­men met een punt. Door het ge­lijk­spel hield La­zio de mi­ni­ma­le voor­sprong op Na­po­li van één punt in stand, al kan Ata­lan­ta Ber­ga­mo zon­dag met een ze­ge op Sas­su­o­lo de vier­de plaats van de Ro­mei­nen af­pak­ken. Bo­ven­dien kan de ach­ter­stand op kop­lo­per Ju­ven­tus ver­der op­lo­pen. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.