Bar­cel­o­na komt te­rug van ach­ter­stand

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FC Bar­cel­o­na blijft door een krap­pe ze­ge bij Se­vil­la in het spoor van kop­lo­per Re­al Ma­drid. De Ca­ta­la­nen be­gon­nen ech­ter niet goed aan de wed­strijd en kijk te­gen een ach­ter­stand aan. Bar­cel­o­na vocht zich te­rug en won de wed­strijd met 2-1.

Hoe­wel Bar­cel­o­na ook een goe­de kans kreeg via Luis Su­a­rez, zorg­de Se­vil­la in de be­gin­fa­se voor het mees­te ge­vaar. Na een kwar­tier kwam de thuis­ploeg ook op voor­sprong. Een pass van Ney­mar kwam niet aan bij Su­a­rez, waar­na Se­vil­la uit­ste­kend coun­ter­de en Vi­to­lo kon af­ron­den.

Bar­ça mis­te in An­dal­us­ië door bles­su­res on­der meer Gerard Pi­qué, Jor­di Al­ba en Jé­ré­my Ma­thieu, waar­door Ser­gi Ro­ber­to ach­ter­in een ba­sis­plek had. De Ca­ta­la­nen za­gen er voor­al aan die kant van het veld kwets­baar uit. Het trio Su­a­rez, Ney­mar en Li­o­nel Mes­si kwam on­der­tus­sen nog niet lek­ker uit de verf. Toch werd het vlak voor rust in­eens 1-1. Ney­mar zag op de rand van het straf­schop­ge­bied Mes­si vrij­staan en de Ar­gen­tijn rond­de pri­ma af. Een kwar­tier na de pau­ze liet ook Su­a­rez zich weer zien. De Urugu­ayaan kreeg veel te veel ruim­te van Se­vil­la om na een on­der­schep­ping van Mes­si te sco­ren: 1-2. Su­a­rez wist het du­el daar­na bij­na te be­slis­sen toen hij kee­per Ri­co uit­speel­de. Het schot van de oud-Aja­cied ging van­uit een moei­lij­ke hoek voor­langs. Even la­ter stuit­te Su­a­rez op Ri­co, waar­door het bij 1-2 bleef.

Re­al Ma­drid won haar ont­moe­ting te­gen Le­ga­nés met 3-0. Ga­reth Ba­le scoor­de twee­maal en Ál­va­ro Mo­ra­ta het an­der doel­punt. (Goal)

Sa­mu­el Um­ti­ti (r) van Bar­cel­o­na doet al­les om de schot van Lu­ci­a­no Viet­to te blok­ke­ren. (Fo­to:Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.