Taap­see en Jac­que­li­ne in ?

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Er wordt al heel lang ge­spe­cu­leerd over wie de hoofd­rol­speel­sters te­gen­over Va­run Dha­wan zul­len zijn in het twee­de deel van Jud­waa. Vol­gens Dec­can Chro­ni­cle, wor­den er veel na­men gel­inkt aan het pro­ject. Ge­zegd werd dat Pa­ri­nee­ti Cho­p­ra een van de lea­ding la­dies gaat spe­len, want ze zag er prach­tig uit naast Va­run op het scherm in de song Jaane­man Aah uit Dis­hoom (2016). Ook werd er ge­spe­cu­leerd dat Ile­a­na D’Cruz, die sa­men met hem een rol in Main Te­ra He­ro (2014) had, in Jud­waa 2 gaat ver­schij­nen. Ver­vol­gens do­ken er be­rich­ten op dat Alia Bhatt een van de hoofd­rol­speel­sters zou zijn. Va­run ge­bruik­te zijn Twit­ter­ac­count en ver­dui­de­lijk­te dat Alia niet ge­strikt is voor de film en dat de na­men van de hoofd­rol­speel­sters bin­nen­kort aan­ge­kon­digd zul­len wor­den. Dus wie zijn de twee da­mes? De eer­ste is Jac­que­li­ne Fer­nan­dez. Zij gaat naar ver­luidt de rol die Ka­ris­ma Kap­oor in het eer­ste deel had, spe­len en de twee­de is Taap­see Pan­nu. Zij speelt het per­so­na­ge die Ramb­ha ver­tolk­te. De ver­tol­king van de dub­be­le rol door Va­run zal heel be­reid zijn. De film wordt ge­re­gis­seerd door Da­vid Dha­wan en ge­pro­du­ceerd door Sa­jid Na­diad­wala. Re­gis­seur Da­vid stond ook aan het roer van het ori­gi­neel, dus de ver­wach­tin­gen zijn hoog. Dit is ove­ri­gens de twee­de keer dat va­der en zoon zul­len sa­men­wer­ken. Zij werk­ten voor het eerst sa­men in 2014 in de film Main Te­ra He­ro. Dit jaar was pro­duc­tief voor NGE, het pro­duc­tie­huis van Sa­jid om­dat het drie meest ge­lief­de films in 2016 heeft af­ge­le­verd Baag­hi, Hou­se­full 3 en Dis­hoom. Het pro­duc­tie­huis be­reid zich voor op de ro­man­ti­sche dra­ma Ran­goon. Saif Ali Khan, Sha­hid Kap­oor en Kang­a­na Ra­naut heb­ben de hoofd­rol in de film, die ge­re­gis­seerd wordt door Vis­hal Bhard­waj. Hij staat ge­pland voor re­lea­se op 24 fe­bru­a­ri 2017. (me­dia247.co.uk/fo­to : an­dhra­wis­hesh.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.