Ur­vas­hi Rau­te­la wil met Ka­ran Jo­har wer­ken

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ur­vas­hi Rau­te­la, die het laatst in de Gre­at Grand Mas­ti (2016) ge­zien werd, hoopt dat ze met film­ma­ker Ka­ran Jo­har mag wer­ken. Vol­gens Ab­so­lu­te In­dia zei de Sa­nam Re-ac­tri­ce, “Ka­ran Jo­har (KJO) is ab­so­luut een ge­wel­di­ge re­gis­seur. Het is mijn droom om met hem te wer­ken.” Ze heeft naar ver­luidt Shi­vaay van Ajay De­vgn nog niet ge­zien. Ze, gaf ech­ter com­men­taar op de laat­ste re­lea­se Ae Dil Hai Mus­h­kil van KJO. Bei­de films wer­den sa­men op 28 ok­to­ber vrij­ge­ge­ven. Ur­vas­hi prees de film en zei, “Het ver­haal van ADHM is mo­dern. Ran­bir Kap­oor heeft goe­de pres­ta­ties ge­le­verd. Anus­h­ka Shar­ma is echt een ge­ta­len­teerd ac­tri­ce en Aish­wa­rya Rai Bachchan heeft een kor­te rol, maar ze is al­tijd een bron van in­spi­ra­tie.” Ze maak­te haar ac­teer­de­buut in Bol­ly­wood met de ac­tie-ro­man­ti­sche film Singh Saab the Gre­at. La­ter wordt ze in een film naast Hrithik ge­zien. Niet lang te­rug zei Ur­vas­hi, “Ik heb een pro­ject met Hrithik Roshan en ve­le an­de­re vol­gen hier­na. Dus ik denk dat mijn car­ri­è­re als mo­del niets te ma­ken heeft met mijn ac­teer­car­ri­è­re. Ik speel ook in en­ke­le an­de­re films, maar zou de de­tails lie­ver ont­hul­len als de tijd rijp is.” Ze heeft een ca­meo in Kaa­bil en de hoofd­rol­spe­lers zijn Ya­mi Gau­tam en Hrithik. De thril­ler, die ge­re­gis­seerd wordt door San­jay Gup­ta en ge­pro­du­ceerd door Ra­kesh Roshan, is ge­pland voor een we­reld­wij­de re­lea­se op 26 ja­nu­a­ri 2017. (me­dia247.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.