Ma­riah Ca­rey neemt geen ge­noe­gen met 6 mil­joen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De on­der­han­de­lin­gen tus­sen Ma­riah Ca­rey en haar ex-ver­loof­de Ja­mes Pac­ker over de af­han­de­ling van de schei­ding zijn af­ge­ketst. De zan­ge­res wei­gert een schik­king van 6 mil­joen dol­lar per jaar. Dat meldt TMZ. Ze wijst het aan­bod van de hand om­dat het ‘sma­ke­loos en be­le­di­gend’ zou zijn. Ca­rey houdt vast aan de eis dat haar voor­ma­li­ge ge­lief­de 50 mil­joen dol­lar be­taalt, ook al is het nooit tot een of­fi­ci­eel hu­we­lijk ge­ko­men. De zan­ge­res en de Au­stra­li­sche mil­jar­dair stel­den vol­gens de Ame­ri­kaan­se en­ter­tain­ment­si­te bi­zar­re hu­we­lijk­se voor­waar­den op. Zo zou Ca­rey 50 mil­joen dol­lar krij­gen voor elk jaar dat ze Pac­ker’s echt­ge­no­te was. Ook zou hij kle­ding voor haar ko­pen, haar een on­ge­li­mi­teer­de cre­dit­card ter be­schik­king stel­len en een pri­vé­jet vrij­hou­den voor Ca­rey, de kin­de­ren en de na­n­ny’s. Nu de ver­lo­ving is ver­bro­ken en het hu­we­lijk van de baan is, meent Ca­rey dat ze als­nog recht heeft op het geld dat haar in het voor­uit­zicht was ge­steld. In ja­nu­a­ri maak­ten de pop­ster en de za­ken­man hun ver­lo­ving be­kend. Tij­dens een va­kan­tie in Grie­ken­land twee maan­den ge­le­den kre­gen ze ech­ter bon­je en werd het hu­we­lijk af­ge­bla­zen. Ca­rey vindt dat ze veel kos­ten heeft ge­maakt voor haar ex. Zo is ze met haar twee kin­de­ren van New York naar Los An­ge­les ver­huisd voor hem en is ze zo ge­trau­ma­ti­seerd door de breakup dat ze haar ZuidA­me­ri­kaan­se tour­nee heeft moe­ten af­zeg­gen.

(Bron:De Te­le­graaf/Fo­to:

Ma­riahNow.com.br)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.