Door Ame­ri­ka­nen ge­steun­de re­bel­len star­ten of­fen­sief te­gen Raq­qa

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SYRIE - De door de Ame­ri­ka­nen ge­steun­de Sy­ria De­mo­cra­tic For­ces (SDF), waar­in ver­schil­len­de mi­li­ties zo­als de Koer­di­sche YPG ge­al­li­eerd zijn, heb­ben aan­ge­kon­digd een of­fen­sief te be­gin­nen te­gen de zo­ge­naam­de hoofd­stad van het Ka­li­faat van Is­la­mi­ti­sche Staat (IS), Raq­qa.

Com­man­dan­ten van de SDF zei­den op een pers­con­fe­ren­tie in de Sy­ri­sche stad Ain Is­sa dat de Ame­ri­kaan­se lucht­macht on­der­steu­ning zal ge­ven. In de re­bel­len­groep do­mi­ne­ren Koer­di­sche strij­ders. Een SDF-com­man­dan­te zei dat bij de op­mars naar Raq­qa de vei­lig­heid van bur­gers pri­o­ri­teit heeft. De SDF heeft bur­gers in Raq­qa op­ge­roe­pen weg te blij­ven uit zo­nes waar strij­ders van IS zit­ten. Raq­qa in Sy­rië viel in 2013 in han­den van IS.

In Irak is het re­ge­rings­le­ger met hulp van zijn bond­ge­no­ten al en­ke­le we­ken be­zig aan een groot­scheeps of­fen­sief om Mo­sul te her­o­ve­ren op IS. De ex­tre­mis­ti­sche be­we­ging wist twee jaar ge­le­den de macht te krij­gen in Mo­sul. SDF liet eer­der al we­ten geen Turk­se be­trok­ken­heid te ac­cep­te­ren bij de strijd om Raq­qa. An­ka­ra heeft eer­der aan­ge­kon­digd er op te staan een rol te spe­len bij de her­o­ve­ring. Turk­se mi­li­tai­ren en door hen ge­steun­de Sy­ri­sche re­bel­len voch­ten vo­ri­ge week nog met aan SDF ge­li­eer­de Koer­di­sche strij­ders. Bei­de par­tij­en wil­len grond­ge­bied in­ne­men dat in han­den is van IS. An­ka­ra is voor­al te­gen de gro­te be­trok­ken­heid van YPG bin­nen SDF, om­dat het YPG als bond­ge­no­ten van de PKK ziet.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.