Po­li­tie geeft zie­ke jon­gen vip­tour door New York

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een vip­tour door de stad New York, rij­dend in een li­mou­si­ne. Het klinkt als een droom­reis. Voor de 14-ja­ri­ge Ja­cob Priest­ley kwam die droom dins­dag uit. Ja­cob heeft een stof­wis­se­lings­ziek­te waar hij niet meer van ge­neest. Om­dat hij niet lang meer te le­ven heeft, stuur­de zijn fa­mi­lie af­ge­lo­pen zo­mer een be­richt de we­reld in: of ie­der­een Ja­cob kaart­jes wil­de stu­ren om hem een beet­je op te vro­lij­ken. Dat be­richt ging vi­ral en in mum van tijd ont­ving Ja­cob dui­zen­den kaar­ten. De Fa­ce­bookop­roep be­reik­te ook de an­de­re kant van het land. De New York­se po­li­tie­agent Jef­frey Mad­drey las het be­richt en vroeg al zijn col­le­ga’s om ook een kaartje te stu­ren. “Die jon­gen lijdt al zo­veel pijn en de kaart­jes zou­den hem vast op­vro­lij­ken”, ver­telt hij aan ABC News. Maar daar bleef het niet bij. Het korps wil­de wat ex­tra’s voor Ja­cob doen, maar Ari­zo­na is veel te ver om even een dag­je op en neer te gaan. Daar­om maak­te het korps een nieuw plan. “We dach­ten: waar­om bren­gen we Ja­ke en zijn fa­mi­lie niet ge­woon naar The Big Ap­ple om sa­men met het coo­l­ste po­li­tie­korps door de mooi­ste stad ter we­reld te rij­den?” Zo ge­schied­de. Dins­dag kwam Ja­cob aan op het vlieg­veld van New York, waar hij werd op­ge­wacht door Mad­drey en zijn col­le­ga’s. Hij kreeg een po­li­tie­jas en werd de he­le dag op sleep­touw ge­no­men. Een honk­bal­wed­strijd, ech­te New York­se piz­za, de ope­ning van de gro­te kerst­stal in de stad, Ja­cob mocht al­les er­va­ren. “Ik kan het niet zo goed uit­leg­gen, het was echt cool en ge­wel­dig”, al­dus een en­thou­si­as­te Ja­cob te­gen­over ABC. Mad­drey is voor­al blij dat hij Ja­cob en zijn fa­mi­lie een leu­ke mi­ni­va­kan­tie heeft kun­nen bie­den. “Het is ge­woon mooi om te zien hoe een jon­ge­tje dat zo­veel mee­maakt, ge­woon eens hard­op lacht.” (Bron:Me­tro­ti­me.be/

Fo­to:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.