Agen­ten ge­hoord in zaak twee ver­dach­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De rech­ter heeft gis­te­ren twee agen­ten ge­hoord in de zaak te­gen Ric­ky O en Mai­kel F die ver­dacht wor­den van on­der meer poging tot in­braak. De ver­dach­ten ont­ken­nen iets af te we­ten van het straf­ba­re feit.

Een van de agen­ten ge­tuig­de dat er een die­ven­mel­ding bin­nen­kwam. Hij ging met loei­en­de si­re­ne en zwaai­lich­ten naar de lo­ca­tie. De po­li­tie­man zegt dat er een wa­gen in de buurt was waar­van de be­stuur­der bij het op­mer­ken van de po­li­tie­wa­gen op­trok. De­ze be­stuur­der ram­de kort daar­na een stil­staan­de be­drijfs­au­to. De agent had drie man­nen na de bot­sing uit de wa­gen zien stap­pen en weg­ren­nen.

Een van de ver­dach­ten, Ric­ky O, werd kort daar­na aan­ge­hou­den. Vol­gens de agent be­staat het ver­moe­den dat Ric­ky O zich in een goot schuil­hield. Na­der­hand kwam hij er­uit en hij liep dicht­bij de krui­sing van de Gla­di­o­len- en Fran­che­pa­n­e­straat toen hij werd op­ge­pakt. De po­li­tie stop­te hem en vroeg hem wat hij op straat deed. Ric­ky O ver­tel­de dat hij een wan­de­ling maak­te. De broek van Ric­ky O was nat. Hij had een vrou­wen­slip­per aan die een maatje klei­ner was. De ver­dach­te ver­klaar­de dat hij de slip­per van zijn moe­der aan­had. Er wa­ren ver­der klei­ne gras­deel­tjes aan zijn li­chaam en hij rook naar ri­ool­wa­ter. De twee­de agent ver­klaar­de dat de iden­ti­teits­kaart van Mai­kel F in de wa­gen is ge­von­den waar­uit de drie man­nen na een bot­sing wa­ren uit­ge­stapt. Mai­kel F zegt dat hij de wa­gen in on­der­pand had ge­ge­ven aan een neef. Vol­gens de po­li­tie­man is de neef die door Mai­kel F is be­schre­ven, niet aan­ge­trof­fen. Op 13 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.