Aan­voer­der looft Li­ver­pool-trio

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­ver­pool scoor­de sinds het aan­tre­den van Jür­gen Klopp va­ker dan wel­ke an­de­re Pre­mier Le­a­gue-club dan ook en the Reds staan er mo­men­teel met een eer­ste plaats op de rang­lijst goed voor. Een flink deel van hun doel­pun­ten­pro­duc­tie dit sei­zoen komt op het con­to van het trio Ro­ber­to Fir­mi­no, Phi­lip­pe Cou­t­in­ho en Sa­dio Ma­né en aan­voer­der Jor­dan Hen­der­son denkt dat er wei­nig clubs een be­te­re aan­val kun­nen op­stel­len dan Li­ver­pool. “Ik zie ze el­ke dag aan het werk en wat mij be­treft zijn het spe­lers van we­reld­klas­se. Het is een ge­noe­gen om sa­men met ze te spe­len. Ze zijn al­le­maal fan­tas­tisch, stuk voor stuk zijn ze top”, prijst hij zijn ploeg­ge­no­ten te­gen­over de Dai­ly Mir­ror. “Ik hou er niet van om dit team te ver­ge­lij­ken met het team van een paar sei­zoe­nen ge­le­den. Ik richt me lie­ver op dit team en waar we goed in zijn, het team van 2013/14 (toen Li­ver­pool een aan­val had met Luis Suárez, Ra­heem Ster­ling en Da­niel Stur­rid­ge, red.) ligt in het ver­le­den.”

Li­ver­pool maak­te af­ge­lo­pen zo­mer ruim veer­tig mil­joen eu­ro over aan Sout­hamp­ton voor Ma­né en de Se­ne­ga­lees lijkt die som waar te gaan ma­ken: “Hij was bij Sout­hamp­ton al een groot ta­lent, je kon zijn kwa­li­tei­ten zien. Sinds hij hier­heen is ge­ko­men, is hij nog een ni­veau om­hoog ge­gaan. Daar moet je Klopp en de staf voor lo­ven, net als Ma­né zelf na­tuur­lijk. Hij werkt er kei­hard voor.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.