Kam­pi­oen Ju­ni­or wint ope­nings­wed­strijd

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Kam­pi­oen Ju­ni­or van de Le­ly­dorp Sport Bond (LSB) is de ope­nings­wed­strijd in de eer­ste klas­se van de LSB win­nend be­gon­nen. In het Emiel Briel­sta­di­on won Ju­ni­or van Para­na met 4-2. Bij de rust ston­den de teams nog ge­lijk: 2-2. De teams be­gon­nen de wed­strijd goed en van­af het be­gin kre­gen ze kan­sen. In de veer­tien­de mi­nuut open­de Der­ryl Soe­rokarso de sco­re voor Para­na: 1-0. Para­na kon niet lang van de voor­sprong ge­nie­ten, want drie mi­nu­ten la­ter trok Ju­ni­or de stand ge­lijk. De aan­ge­trok­ken Ra­oul Moe­ra-Awa­lie van Jong Ram­baan bracht Ju­ni­or naast Para­na: 1-1. Para­na liet zijn hoofd niet han­gen en nam in de 34ste mi­nuut weer de voor­sprong door een doel­punt van Ul­rich Dik­moet: 2-1. Weer gaf Para­na de voor­sprong uit han­den. Ro­wa­no Jo­han­nis scoor­de de ge­lijk­ma­ker: 2-2. In de twee­de helft speel­de Ju­ni­or veel be­ter en Para­na kon het team niet meer bij­be­nen. In de 51ste mi­nuut nam Ju­ni­or voor de eer­ste keer de voor­sprong door een doel­punt van Moe­ra-Awa­lie. Para­na pro­beer­de naast Ju­ni­or te ko­men maar dit luk­te niet. In de 73ste mi­nuut gaf Di­on Pau­ja­li zijn team Ju­ni­or een rui­me voor­sprong: 4-2. In de­ze sco­re kwam geen ver­an­de­ring meer. In de an­de­re wed­strijd won Ura­nia met het mi­ni­ma­le ver­schil van Tongk­ha met 1-0. Gio­van­ni Ma­ha­bier scoor­de het gou­den doel­punt. De com­pe­ti­tie van de LSB wordt in het week­end voort­ge­zet. Za­ter­dag spe­len Fla­min­go-Sea Boys en Ban­gun Mu­da-Ju­ni­or. Zon­dag spe­len Bern­hard­dor­pRam­baan, Fla­min­go-Ura­nia, Ban­gun Mu­da-Pi­kien Sa­ron en Fey­en­oord-Sea Boys.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.