Gor­don had veel ge­luk­ki­ger kun­nen zijn

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Gor­don (48) heeft een boek­je open­ge­daan over zijn le­ven als be­ken­de Ne­der­lan­der. Hij blikt - met zijn af­scheids­con­cert in zicht - te­rug op een ‘fan­tas­ti­sche’ zang­car­ri­è­re, maar is voor­al open­har­tig over de keer­zij­des daar­van. “De prijs van de roem is te hoog ge­wees”, zegt hij in Vero­ni­ca Ma­ga­zi­ne. De zan­ger heeft nooit on­der stoe­len of ban­ken ge­scho­ven dat zijn hart vol is van mu­ziek. Hij gaat er­mee sla­pen en wordt er­mee wak­ker. Maar het har­de we­reld­je waar hij zich ja­ren in waan­de, heeft zijn ple­zier doen af­ne­men. “Door al het ne­ga­tie­ve ge­zeik in de me­dia, door col­le­ga’s, door men­sen die al­leen maar lo­pen te zeu­ren en mek­ke­ren over mij”, foe­tert hij. Dat Goor als be­ken­de Ne­der­lan­der geen ano­ni­mi­teit kent, zit hem erg dwars. Open­har­tig: “De prijs is te hoog ge­weest. Ik vind ook dat ik veel te wei­nig ver­dien voor wat ik moet la­ten. Echt! Het was een car­ri­è­re met een zwart rand­je. Niet dat ik een on­ge­luk­kig le­ven heb ge­had, maar ik had wel veel ge­luk­ki­ger kun­nen zijn.’” De exTop­per meent zelfs dat hij op be­paal­de mo­men­ten ‘res­pect­loos’ is be­han­deld. Hij haalt zijn samenwerking met man­nen­band

aan. “Het was een prach­tig pro­ject, me­ga-suc­ces­vol maar we wer­den NUL keer ge­draaid door de ra­dio. Ze draai­en lie­ver Il Di­vo. Nou, néém Il Di­vo en laat mij met rust.” Het zit Gor­don niet lek­ker dat hij werd weg­ge­propt in Het Fou­te Uur. “Waar­om wordt er geen res­pect ge­toond, en ge­zegd: “Jon­gens, wat heeft die go­zer een mooie plaat ge­maakt!”, vraagt hij zich af.

(AD/foto: te­le­vi­zier.nl)

The Voi­ces

LA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.