Ka­jol in film van Anand Gan­dhi

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Pro­du­cent-film­ma­ker Anand Gan­dhi zegt dat hij en­thou­si­ast is om zijn to­neel­stuk­ken om te zet­ten in een film. Hij kijkt er­naar uit om sa­men met Ka­jol te wer­ken. The Ship of The­sus-re­gis­seur heeft en­ke­le po­pu­lai­re to­neel­stuk­ken ge­maakt. Hij heeft het script van de film, die ge­pro­du­ceerd zal wor­den door Ajay De­vgn, mee­ge­schre­ven. “Het is ge­wel­dig om sa­men met Ajay aan de­ze film te wer­ken. Ik ben blij dat het ver­haal van mijn to­neel­stuk ge­se­lec­teerd is voor een film. Het to­neel­stuk had ik lang te­rug ge­maakt. Ik ben en­thou­si­ast dat Ka­jol de hoofd­rol heeft in de­ze film”, ver­tel­de Anand aan PTI. De ac­tri­ce zal naar ver­luidt een al­leen­staan­de moe­der spe­len van een acht­ja­ri­ge, die ge­con­fron­teerd wordt met ve­le ont­be­rin­gen na­dat haar man haar en hun kind ver­laat. On­der­tus­sen kijkt Anand uit naar de re­lea­se van zijn do­cu­men­tai­re An In­sig­ni­fanct Man, die de op­rich­ting van de po­li­tie­ke par­tij Aam Aad­mi en haar lei­der Ar­vind Ke­j­ri­wal gaat be­lich­ten. De do­cu­men­tai­re is ge­maakt door nieuw­ko­mers Khush­boo Ran­ka en Vi­nay Shuk­la en ge­pro­du­ceerd door Anand. An In­sig­ni­fanct Man is in­mid­dels op ver­schil­len­de fes­ti­vals over de he­le we­reld met in­be­grip van Tor­on­to In­ter­na­ti­o­nal Film Fes­ti­val en Mum­bai In­ter­na­ti­o­nal Film Fest ver­toond en werd ge­waar­deerd. Na een pau­ze van vijf jaar maak­te Ka­jol haar co­me­back op het gro­te scherm met Shah Rukh Khan, Va­run Dha­wan en Kri­ti Sa­non in Ro­hit Shet­ty’s ko­mi­sche-drama Dil­wa­le (2015). De film mis­luk­te aan de kas­sa. (in­di­an­ex­press.com / foto: 2.bp.blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.