Ves­tas boekt flink meer winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AARHUS - Ves­tas heeft in het der­de kwartaal van 2016 meer om­zet en winst be­haald en ver­hoog­de de out­look voor het ge­he­le jaar. Dit meld­de de Deen­se fa­bri­kant van wind­tur­bi­nes gis­te­ren voor­beurs.

Het aan­ge­pas­te be­drijfs­re­sul­taat (Ebit­da) steeg van 320 mil­joen naar 527 mil­joen eu­ro. De net­to­winst ver­be­ter­de van 206 mil­joen naar 309 mil­joen eu­ro. Ves­tas zei dat de ho­ge­re winst voor­al het ge­volg was van een toe­ge­no­men ac­ti­vi­teit tij­dens het kwartaal en in min­de­re ma­te te dan­ken was aan ge­mid­deld ho­ge­re mar­ges op pro­jec­ten. De Ebit-mar­ge voor bij­zon­de­re pos­ten ver­be­ter­de op jaar­ba­sis van 10,9 naar 14,9 pro­cent.

De om­zet steeg van 2.120 mil­joen naar 2.903 mil­joen eu­ro. Het or­der­boek daal­de wel van­we­ge de ho­ge­re ac­ti­vi­teits­ni­veaus.

Ves­tas ver­hoog­de de out­look voor 2016 van een om­zet van ten­min­ste 9,5 mil­jard eu­ro naar een om­zet die tus­sen de 10 mil­jard en 10,5 mil­jard eu­ro uit­komt. De ver­wach­ting voor de Ebit-mar­ge werd ver­hoogd van ten­min­ste 12,5 pro­cent naar 13 tot 14 pro­cent. Wat be­treft de vrije kas­stroom gaat Ves­tas nu uit van ten­min­ste 1.000 mil­joen eu­ro. Eer­der was dit nog ten­min­ste 800 mil­joen eu­ro. De in­ves­te­rin­gen voor dit jaar zijn ver­hoogd met 100 mil­joen naar on­ge­veer 600 mil­joen eu­ro.

(Beurs­dui­vel/foto: ma­ri­ti­me­s­ener­gy.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.