Vol­vo V90 Cross Coun­try ho­ger ge­po­si­ti­o­neerd

Times of Suriname - - AUTO -

De Vol­vo V90 Cross Coun­try zoekt het ho­ger­op. Niet al­leen let­ter­lijk, want met zijn zes cen­ti­me­ter ver­hoog­de op­han­ging staat hij ook daad­wer­ke­lijk ho­ger op zijn wie­len, maar ook fi­guur­lijk. De V90 Cross Coun­try gaat na­me­lijk fors meer kos­ten dan zijn voor­gan­ger, de Vol­vo XC70. Vier­wiel­aan­drij­ving

La­ten we maar met­een met de deur in huis val­len: de Vol­vo V90 Cross Coun­try is een D4 2,0 li­ter die­sel met 190 pk, ge­kop­peld aan een hand­ge­scha­kel­de zes­bak. Daar­mee is hij wat duur­der dan de V90 in ver­ge­lijk­ba­re uit­voe­ring met de­zelf­de mo­tor, al moet die au­to het stel­len met lou­ter voor­wiel­aan­drij­ving. El­ke Vol­vo V90 Cross Coun­try is ech­ter voor­zien van vier­wiel­aan­drij­ving, wat een stuk­je van de meer­prijs ver­klaart.

De Vol­vo V90 Cross Coun­try is ge­ba­seerd op de V90 Mo­men­tum. Dat be­te­kent dat hij on­der meer le­de­ren be­kle­ding, LED kop­lam­pen, ver­warm­ba­re voor­stoe­len en 18 inch licht­me­ta­len wie­len heeft. Ook heeft hij een he­le reeks aan as­sis­ten­tie- en vei­lig­heids­sys­te­men. Zo kan hij gro­te die­ren her­ken­nen, de au­to in zijn rij­baan hou­den en se­mi-au­to­noom rij­den tot 130 km/h. Mag het al­le­maal nog een slag luxu­eu­zer, dan kun je kie­zen voor de Cross Coun­try Pro. Die uit­voe­ring is ge­ba­seerd op de V90 Inscrip­ti­on, wat in­houdt dat hij ge­ven­ti­leer­de mas­sa­ge­stoe­len voor­in heeft die met nap­pa­le­der be­kleed zijn. Ook heeft hij voor al­le ver­lich­ting aan de voor­kant LEDs, waar­on­der ook voor groot­licht en mist­licht. Meer luxe brengt ech­ter ook een ste­vi­ge­re prijs met zich mee.

(De Te­le­graaf/foto: Au­to­vi­sie)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.